Nyhetsflödet

Monday

En väg vidare - Esra 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen (bilden från www.freefoto.com):
"Guds öga vakade över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem" (Esra 5:5 FB)

Kapitel 4 avslutas med att arbetet på Guds hus fick upphöra på grund av motståndet.
Kapitel 5 börjar med ett profetiskt budskap (vers 1) som gav folket nytt mod att börja bygga igen (vers 2).

De yttre förhållandena hade inte förändrats. Motståndet fanns fortfarande kvar. Man ifrågasatte arbetet på Guds hus (vers 3).

Men folket fortsatte att bygga Guds hus efter att tagit emot Guds direktiv och Gud vakade över arbetet så alla planer att hindra arbetet grusades.

Gud kan öppna en väg även om det kan se omöjligt ut. Gud öppnar vägen, men vi måste gå den.

Sunday

Motstånd - Esra 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet." (Esra 4:4-5 FB)

Då folket började återuppbygga Herrens tempel möttes de av motstånd på många olika fronter.
Motståndarna gjorde allt för att göra de hemvändande judarna modfällda.(vers 4)
De hyrde män för att göra judarnas planer om intet.(vers 5)
De skrev flera brev till härskaren i Persien med anklagelser mot judarna. (vers 6+)
Till slut upphörde arbetet på Guds hus (vers 24). I varje fall tillfälligt....

På samma sätt kan många kristna uppleva motstånd då de rör sig framåt i den andliga världen. Då de börjar att på nytt uppbygga Guds rike på jorden.

Motståndet kan komma i form av förtal eller öppet motstånd.
Då kan det vara viktigt att komma ihåg att motståndet är en naturlig del i den andliga kampen. Inga segrar vinns utan kamp. Motståndet kan till och med många gånger vara en bekräftelse på att man är på rätt väg.

Saturday

Sitta fast i det som varit - Esra 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Hela folket jublade högt och prisade HERREN för att grunden till HERRENS hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt, ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring." (Esra 3:11-13 FB)

Det var väckelse bland Guds folk. Det man bett om i så många år var äntligen verklighet. Efter många år i fångenskap fick man nu återvända till Jerusalem. det var en stor festdag då grunden till det nya templet lades.

Men det fanns några som inte kunde glädja sig. Det var de som varit med om den förra väckelsen och sett det gamla templet.

Gud gör alltid nya saker. Gud gör inga repriser på det som en gång varit. Varje väckelse, sänd av Gud, kommer att mötas av negativa reaktioner av dem som tycker att Gud skulle ha gjort på ett annat sätt.

I Esra bok var det många som inte kunde vara med i glädjen och lovsången. De grät. De satt fast i det som en gång varit. De missade hela festen och glädjen över vad Gud gjorde den dagen.

Friday

Vända tillbaka - Esra 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
 "Dessa var de män......som vände tillbaka"
(Esra 2:1 FB)


Det andra kapitlet i Esra är en uppräkning av namnen på alla de män som vände tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babylon för att bygga upp Herren tempel.

Att återvända är viktigt i det kristna livet. Många kristna bär med sig starka upplevelser av ett gudsmöte, en överlåtelse till Herren eller en tid då allt i vårt liv byggde på vår relation till Gud.

Sedan går tiden och andra intressen tränger sig på och man kan finna sig själv utan glöden som en gång fanns där. Man kan plötsligt inse att gudsberoendet har avtagit och ersatts av självtillit.

Då kan det vara dags att återvända till korset och den djupa relationen till Herren. Att be Herren om förlåtelse och be honom på nytt fylla oss med sin kraft, glädje och frid. Att på nytt tala om att det är Herren vi vill tjäna och älska av hela vårt hjärta och förstånd.

Thursday

Psaltaren

150 psalmer i Bibeln. 
"Mannakorn" från Psaltaren.

Bygga upp Herrens hus - Esra 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att bygga upp Herrens hus..." 
(Esra 1:5 FB)

Efter många år i den babylonska fångenskapen kom budskapet att det nu var dags att bygga upp Herrens hus igen.

Den kristna församlingen i Sverige har under många år varit på defensiven. Antalet medlemmar har minskat och många röster har höjts för att man inte bör ge utrymme för kristen tro i politiken och i det offentliga rummet.

Men Gud vill idag påverka många sinnen för att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige.

-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?

Gud vill på nytt bygga upp sin församling och han vill att du ska vara med.

Wednesday

Prisa Herren! - Ps 150

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 150


"Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6 FB)

Den sista psalmen i Bibeln är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är värld vår lovsång. Var med att fylla hela jorden med lovsång till levande Gud.

Tuesday

Lovsång och Guds ord - Ps 149

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 149
"Guds lov skall var i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand" (Ps 149:6 FB)

Psalm 149 talar om att Herren gläder sig över sitt folk (vers 4) och att det folk han gläder sig över har två kännetecken: lovsång i munnen och ett tveeggat svärd i handen.

Guds folk är ett lovsjungande folk. Psaltaren är full av psalmer som uttrycker vår lovsång till Gud. Men kännetecknet är inte bara lovsång. Det tveeggade svärdet, Giuds ord, finns i handen. Det tveeggade svärdet används på andra ställen i Bibeln som en bild på Guds ord (Hebr 4:12).

Det kristna livet bygger inte på en känsla. Det bygger på Guds ord. Och då vi läser Guds ord och lär känna Gud mer och mer fylls munnen med lovsång.

Du får vara med - Ps 148

150 psalmer ur Bibeln (Foto: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 148


”Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt, hans majestät når över jord och himmel” (Ps 148:13 FB)

Psalm 148 är en lovsång till Gud. Och alla får vara med!

-änglarna och hela hans här (vers 2)
-solen, månen och stjärnorna (vers 3)
-himlen och vattnet (vers4)
-havsdjuren (vers 7)
-eld och hagel och snö (vers 8)
-berg och höjder (vers 9)
-fruktträd och cedrar (vers 9)
-vilda djur, boskap, kräldjur och fåglar (vers 10)
-kungar och folk (vers 11)
-gamla och unga (vers 12)

Alla får vara med! Du får vara med och din lovsång är viktig. Den tränger igenom ända upp till Guds tron.

Monday

Guds ord - Ps 147

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 147

"Han sänder sitt ord och det frusna smälter" (Ps 147:18 FB)


Guds ord har en förmåga smälta det frusna.

På pingstdagen var många människor samlade. Plötsligt fångades deras intresse av en person som förkunnade Guds ord och "när de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem".(Apg 2:37 FB).

Guds ord har en förmåga att avslöja vårt hjärtas innersta.

Då lärjungarna på Emmausvägen hade haft ett långt samtal med Jesus utan att veta att det var Jesus, öppnades deras ögon och de sa de till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss." (Luk 24:31)

Guds ord har en förmåga att öppna ögonen och ge brinnande hjärtan.

Under Sovjettiden förstod tydligen myndigheterna vilken kraft det finns i Guds ord. De kämpade frenetiskt för att hindra att Biblar kunde smugglas in i landet. Hade de ateistiska myndigheterna större tro på kraften i Guds ord än många av oss kristna idag? De som smugglade Biblar trodde också på den frigörande kraften i Guds ord. Biblar smugglade och många liv förvandlades.

Guds ord har kraft att förvandla liv!

Sunday

Lova Herren! - Ps 146

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 146

"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till."  (Ps 146:2 FB)


Psalmen börjar med en deklaration av hur psalmisten vill leva sitt liv. "Jag vill lova Herren så länge jag är till."

Det finns verkligen skäl att lova Herren och i psalmen får vi många orsaker till lovprisning:
-han har skapat allt underbart vi ser omkring oss (vers 6)
-han engagerar sig för de förtryckta och hungriga (vers 7)
-han befriar de fångna (vers 7)
-han ger de blinda syn (vers 8)
-han styrker föräldralösa och änkor (vers 9)

Att lova Herren är ett sätt att leva som formar mitt eget liv. Det ger ett riktigt perspektiv på livet. Livet handlar inte bara om mig själv och mina problem. Herren lever och han bryr sig om mig och alla andra människor.

Att lova Herren är att umgås med Honom och då vi umgås med Herren förvandlas våra liv (2 Kor 3:18).

-Jag vill lova Herren så länge jag lever och jag vill börja idag.

Saturday

Berätta om Guds storhet - Ps 145

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 145

"Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna" (Ps 145:6 FB)

Psalmen handlar om att leva i nära gemenskap med Herren och att berätta för andra om vem Han är och vad Han gör.


Psalmen talar om att dagligen lova Herren (vers 2) och att Herren är nära alla som åkallar Herren (vers 18) och att Herren hör de gudfruktigas böner och ger dem vad de begär (vers19).

Resultatet av vår gemenskap med Herren är att vi gärna vill berätta för andra att Herren är stor och gör fantastiska saker i människors liv.


Psalmen utmanar oss att se över vårt eget liv:
-Hur ser min gemenskap med Gud ut?
-Hur fungerar min dagliga stund med Gud?
-Är jag ivrig att berätta för andra vem Gud är och vad han gör för mig?

I den sista versen i psalmen kan vi läsa "Min mun skall förkunna Herrens lov?" (vers21)
Fråga Herren vem han vill att du "förkunna" för idag. Be Herren att han i dag ska ge dig ett tillfälle att berätta för någon om Herren.

Thursday

"Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud" - Ps 144

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 144

"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15 FB)

Då jag läste psalm 144 var det just dessa ord som slog emot mig: "Saligt är det folk som har Herren till sin Gud."

Jag hade just läst två artiklar som sa just detta. Att tro på Gud innebär högre livskalitet.

Den ena artikeln hette Religiösa är gladare och lever längre. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv och bygger på en stor internationell undersökning.

Den andra artikeln är skriven av stressforskare, heter Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv och handlar egentligen om  vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln säger att det framförallt är tre ingredienser på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Vara aktiv. Tillverka något.
2/ Sömn
3/ Ha kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.

Sunday

Som ett törstigt land - Ps 143

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm143

"Jag sträcker ut mina händer till dig: Som ett törstigt land längtar min själ efter dig" (Ps 143:6 FB)
Den här psalmen är skriven i desperation i en mycket svår situation. Rubriken på psalmen är "Bön om räddning från undergång". I den desperata situationen kommer törsten efter Gud.


Törst efter Gud. Varför upplever vi så lite av törst efter Gud i dag? Varför är vi så nöjda med det vi har? Vi skulle verkligen behöva mer av desperation efter Gud. Måste vi verkligen komma nära undergången för att vi ska söka Herren av hela vårt hjärta?

Herre, skapa i mig den törst som drar mig närmare dig även om jag just nu inte befinner mig nära undergången.

Saturday

"För min själ ut ur fängelset" - Ps 142

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm142

"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)
 
David gömde sig i grottan. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp "du är den som känner min själ" (vers 4).
Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 


David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

Friday

Hjärtat och munnen - Ps 141

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm141

"Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:4 FB)
"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr" (Ps 141:3 FB)Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särkilt beskydd och bevakning.
Hjärtat och munnen kan antingen bidra till det goda eller dra oss och andra ned i det onda.Det är hjärtat och munnen som nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9 FB).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda.Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas att användas till det goda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat.

Låt oss använda munnen idag i det godas tjänst. Till att uppbygga och inte till att trycka ned.

Thursday

Beskydd - Ps 140

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 140

"Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag." (Ps 140:8 FB)


Psalm 140 är en bön om beskydd. Beskydd för onda tungor (vers 4). Beskydd för ogudaktiga händer (vers 5). Beskydd mot människor som gillrar fällor för mig (vers 6).


 Psalmförfattaren känner sig ansatt på alla sidor och på alla sätt. Det finns bara en plats där han kan finna lindring och beskydd - hos Herren: "Jag vet att du skall utföra den förtrycktes sak..." (vers 13).

Wednesday

Du håller mig i din hand - Ps139

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 139

 "Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand" (Ps 139:5 FB)

Psalmen talar om att Herren vet allt om oss. Han vet vad vi tänker (vers 2), han vet vad jag säger till och med innan jag säger det (vers 4). Psalmen talar vidare om att det inte finns en enda plats där Herren inte är med oss (vers 7).

För någon kan det vara en skrämmande tanke att Gud vet allt om mig och att det inte finns någon plats där jag kan gömma mig för honom. Men psalmförfattaren finner bara trygghet i den kunskapen (vers 6), och välkomnar Gud att utrannsaka och pröva honom för att se om han är på rätt väg (vers 23-24).

Hur långt borta från Gud jag än kan tyckas vara, så är han ändå där fär att leda mig och fatta mig i handen (vers 10).

Tuesday

Förvandlade människor - Ps 138

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 138

 "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft" (Ps 138:3 FB)
Psalm 138 är en tacksägelsepsalm. David uttrycker sin tacksamhet till Gud för hjälp i svåra situationer.

Men Gud svarar inte bara på våra böner genom att förändra de yttre förhållandena. David uttrycker också vad som händer inom oss då vi ber. Herren håller oss vid liv, även om vår väg går genom nöd (vers 7). David säger också att bön till Gud ger frimodighet och ger kraft till själen (vers 3), bön frigör energi att handla.

Även om bönen inte alltid besvaras på det sätt som vi bad om så kan bönen förvandla oss själva så att vi kan möta de situationer som vi hamnar i.

Bön till Gud skapar förvandlade människor. Förvandlade människor kan förvandla världen.

Monday

Harpor i pilträden - Ps 137

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 137

"I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor" (Ps 137: 2 FB)

Psalm 137 är en klagosång från tiden i den babyloniska fångenskapen. Den berätar om hur de sitter och gråter vid floderna i Babel (vers 1), då de tänkte på det förstörda Jerusalem (vers 7).

Att "hänga upp sin harpa" kan också tjäna som en bild på att ge upp sin kallelse. Att ge upp. Lärjungarna var beredda att ge upp efter korsfästelsen och återvända till sitt gamla liv, "Jag ger mig ut och fiskar..." (Joh 21:3 FB).

Det finns många idag i kristensverige som har hängt upp sina harpor. Som har slutat att leva i sin kallelse. Människor med olika gåvor som kanske, som i Psalm 137, ser sig besviket tillbaka på en tid som aldrig kommer tillbaka.

Men nu det är dags att ta ned harpan från pilträden. Det är dags att börja spela igen. Det finns många sånger som fortfarande är osjungna. Det finns fortfarande många böner som behöver bes. Det finns fortfarande många människor som behöver höra evangeliet om Jesus.

Sunday

Hans nåd varar i evighet - Ps 136

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 136

"Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet" (Ps 136:3 FB)

Det är inte svårt att se vad som är budskapet i den 136:e psalmen. Det finns 26 verser i palmen och 26 gånger står uttrycket: "..ty hans nåd varar i evighet".


Psalmförfattaren ser sig om i naturen och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.
Psalmförfattaren går igenom historiska händelser och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.

Och vi kan bara fortsätta att falla in i tacksägelsen och själva konstatera att Guds nåd fortfarande gäller: "Av nåd är ni frälsta" (Ef 2:5)

Herren skaffar rätt åt sitt folk - Ps 135

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 135

"Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)


"Herren blir aldrig någon något skyldig", är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.
Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herrens skaffar rätt åt sitt folk."

Thursday

Lyfta händer - Ps 134

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm134

"Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren!" (Ps 134:2 FB)

Vad ska man göra med kroppen då man ber? Lyfta händerna eller knäppa händerna? Ska man stå eller sitta eller ska man knäböja?

Några av böneställningarna kan man läsa om i Bibeln, som till exempel de lyfta händerna i dagens psalm. Andra böneuttryck har vi hittat på själva. Det som kanske mest förknippas med bön, de knäppta händerna, är något som inte finns i Bibeln, men kanske något som någon kommit på för att barnen inte ska hålla på med annat under bönen.


Några upplever att man kan koncentrera sig bättre i bönen då man promenerar eller gör något annat praktiskt.

Det är säkert inte oväsentligt vad man gör. Ofta kan det vara till hjälp för den inre människan då man uttrycker sin bön även med den yttre människan.


Det viktigaste är inte vad man gör med kroppen utan om det hjälper mig i min koncentration i bönen. Det är inte kroppsställningen som är det "heliga", utan vad kroppsställningen eventuellt hjälper mig att uppleva. 

Tuesday

Endräkt - Ps 133

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm133

"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Även om det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, så är budskapet klart:

-Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj.
-Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling.
-Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse.

Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3)