Nyhetsflödet

Thursday

"Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud" - Ps 144

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 144

"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15 FB)

Då jag läste psalm 144 var det just dessa ord som slog emot mig: "Saligt är det folk som har Herren till sin Gud."

Jag hade just läst två artiklar som sa just detta. Att tro på Gud innebär högre livskalitet.

Den ena artikeln hette Religiösa är gladare och lever längre. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv och bygger på en stor internationell undersökning.

Den andra artikeln är skriven av stressforskare, heter Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv och handlar egentligen om  vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln säger att det framförallt är tre ingredienser på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Vara aktiv. Tillverka något.
2/ Sömn
3/ Ha kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.

No comments:

Post a Comment