Nyhetsflödet

Saturday

Berätta om Guds storhet - Ps 145

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 145

"Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna" (Ps 145:6 FB)

Psalmen handlar om att leva i nära gemenskap med Herren och att berätta för andra om vem Han är och vad Han gör.


Psalmen talar om att dagligen lova Herren (vers 2) och att Herren är nära alla som åkallar Herren (vers 18) och att Herren hör de gudfruktigas böner och ger dem vad de begär (vers19).

Resultatet av vår gemenskap med Herren är att vi gärna vill berätta för andra att Herren är stor och gör fantastiska saker i människors liv.


Psalmen utmanar oss att se över vårt eget liv:
-Hur ser min gemenskap med Gud ut?
-Hur fungerar min dagliga stund med Gud?
-Är jag ivrig att berätta för andra vem Gud är och vad han gör för mig?

I den sista versen i psalmen kan vi läsa "Min mun skall förkunna Herrens lov?" (vers21)
Fråga Herren vem han vill att du "förkunna" för idag. Be Herren att han i dag ska ge dig ett tillfälle att berätta för någon om Herren.

No comments:

Post a Comment