Nyhetsflödet

Sunday

Samla alla tårar i en skål - Ps 56

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 56


"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" (Ps 56:12 FB)

David ropar ut sin nöd till Gud. Han talar om hur länge han har måst lida. Han ber Gud räkna alla flyktdagar, att samla alla tårar i en skål (vers 9)

Mitt i sitt lidande uppmanar han sin själ att förtrösta på Herren. Då kan människor inte göra honom illa.

Liknande ord finner vi i Hebreerbrevet:
"Därför kan vi frimodigt säga :". Vad kan en människa göra mog?" (Hebr 13:6 FB)

Citatet börjar med ordet ´därför´. Orsaken till att vi frimodigt kan säga att vi inte behöver frukta står i versen innan: "Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig".
Därför att Gud har lovat vara med David kunde David säg till sig själv: "På Gud förtröstar jag och fruktar inte".

Därför att Gud lovat vara med dig kan du frimodigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta"

Att kasta bördor - Ps 55

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 55
"Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig" (Ps 55:23 FB)

Psalm 55 uttrycker mycket oro och ängslan:
- "I mitt bekymmer är jag utan ro" (vers 3)
- "Mitt hjärta änglas i mitt bröst" (vers 5)
- "Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig" (vers 6)

Författaren känner sig helt lamslagen av sin oro. Han önskar att han kunde flyga bort från alltihop som fåger (vers7-8).

Men vad han än gör finns den förtärande oron kvar inom honom, tills han kommer på lösningen. Han ska ge oron till den som orkar bära den. Han säger till sig själv "Kasta din börda på Herren."

Läs också Matt 11:28 och 1 Petr 5:7

Friday

Orosmoln - Ps 54

150 psalmer ur BibelnKommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 54

"Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun." (Ps 54:4 FB)

Ibland kan vi känna det som om orosmoln drar in över våra liv. Vi kan inte kontrollera dem. De bara finns där.

David är i den situationen då han skriver Psalm 54. Det fanns fiender och motångar överallt. Till och med dem han litade på svek honom.

I den situationen vänder sig David till Herren med bönen "Gud fräls mig...hör min bön...lyssna till mina ord" (vers 3-4).

David får då uppleva Herrens omsorg och hjälp. Mitt i den svåra situationen. Mitt ibland orosmolnen.

Det är gott att få uttala orden, tillsammans med David: "Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ...ur all nöd räddar han mig" (vers 6+9)

Thursday

Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." - Ps 53


150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 53

Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 FB)

David uttrycker sin sorg över att människor avfaller från tron på Gud och förnekar Guds existens. Han beskriver hur Gud ser ned från himlen på människorna för att se om det finns någon förståndig som söker Gud (vers 3).

Vad ser Gud då han ser ned i dag? Bussreklam som talar om att han inte finns? Människor som påstår att han som ser ned inte finns?

Eller finner han någon som av hela sitt hjärta söker honom?

Wednesday

Var finns din trygghet? - Ps 52

( Bilden: Olivträd som sägs vara tretusen år gammalt)
150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 52

"Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt." (Ps 52:9-10 FB)

Här beskrivs två sätt att leva.
-Det ena är att roffa åt sig (vers 9), skryta (vers 3), älska lögnen (vers 5) och att förlita sig på sin egen rikedom (vers 9)
-Det andra sättet är att leva i tacksägelse till Gud och hoppas på Gud (vers 11) och att alltid förtrösta på Guds nåd (vers 10)

-Det ena sättet beskrivs som ett träd utan rötter. Uppryckt och utrotat (=utan rötter vers 7).
-Det andra sättet beskrivs som ett grönskande olivträd (vers 10)

Var finns din trygghet?

I din egen förmåga och i dina egna tillgångar eller i hopp och förtröstan på Guds nåd?

Tuesday

Skapa i mig ett rent hjärta - Ps 51

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 51


"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande" (Ps 51:12 FB)

David hade syndat. Hans synd hade oreparerbara konsekvenser. Han hade säkert försökt ställa allt till rätta mellan sig och andra människor.

Men synden har inte bara med våra relationer till varandra att göra. Det handlar även om min relation till Gud. David hade förlorat sin frimodighet, sin glädje, sin kraft, ja till och med sin relation till Gud.

Längtan efter att åter få uppleva välsignelsen av ett rent hjärta var förtärande stark och han ber om förlåtelse och rening: "Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd." (vers 4)

I en annan psalm berättar David om sin syndanöd och sin väg till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning.Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld." (Ps 32:3-5 FB)

Bön: Skapa i mig ett rent hjärta

Monday

Att uttrycka sin kärlek - Ps 50

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 50

"Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste." (Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi vill infria våra löften till Gud och följa Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21)

Sunday

"Du kan ingenting ta med dig dit du går" - Ps 49

150 psalmer ur BibelnKommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 49

"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB)

Trubaren sjöng "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Det är också temat för Psalm 49. Budskapet upprepas genom psalmen: "Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, hans härlighet följer honom ej dit ner." (vers 17-18).

Men samtidigt finns evighetshoppet för den som tror på Herren: "Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig." (vers 16)

Det är sant att vi inte kan ta med oss våra ägodelar till himlen. Men, vi kan redan här och nu investera av det vi äger och av det vi är i Guds rike.

Våra gåvor kan vara med att finansiera kristen verksamhet som leder till att fler kommer in i Guds rike.
Vi kan investera vår tid, vårt engagemang och vår förbön för att låta Guds rike tillkomma på jorden så att fler människor kan ta emor evigheten i sina hjärtan.

Stor är Herren - Ps 48

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

En lovsång- och tacksägelsepsalm, som uttrycker tacksamhet över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

På den tiden bodde Herren i Templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben.

Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

"Stor är Herren..."

Saturday

Lovsjung! - Ps 47

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 47

"Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron." (Ps 47:7-9 FB)

I psalm 47 möter oss en stark uppmaning att lovsjunga Herren. Lovsången stiger upp inför Guds tron. Men lovsången finns inte bara i himlen. Den ger också resultat i den som lovsjunger.

Då vi ger vår lovsång till Gud händer det något i oss. Vi fokuserar på vem Herren är och inte på oss själva. Vi ställer oss i ett rätt förhållande till Herren. Han blir på tronen både i himlen och i våra hjärtan.

"Lovsjung Gud, lovsjung!"

Bli stilla - Ps 46

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 46

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)

Att bli stilla kan ofta upplevas som en bortglömd konst i våra dagar. Våra dagar är fyllda av aktiviteter. Vilodagen har krav på sig att vara aktivitetsdagen.

Det sägs att vi en normal dag tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck i form av informationsskyltar, reklambilder och annat. För bara någon generation sedan tog man emot så många intryck under ett helt liv. Hur kan man bli stilla mtt i alla aktiveter och i det enorma informationsflödet som ständigt når oss?

Jag tror att vi har ett stort behov att söka stillhet och avskildhet i Guds närhet. Att bara bli stilla och betrakta Guds storhet gör gott för den irrande själen. Jesus uppmanar oss, då han instruerar lärjungarna i bönens hemlighet, att gå in i vår kammare och stänga dörren. Stänga av alla intryck för några ögonblick och bara vara tillsammans med Honom.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud...."

Thursday

Ett hjärta som flödar över - Ps 45

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 45


"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.

Kom med i lovsången! Använd psalmen ord och dina egna. Oavsett dina förhållanden idag är Herren densamme och värd din lovsång.

Lyft din blick och låt också ditt hjärta flöda över. Då du gör det händer det något i dig själv. Du flyttar fokus från dig själv och ser på Herren. Då du gör det förvandlas du (2 Kor 3:18)!

Monday

Varför? - Ps 44

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 44


"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB)

Varför ser det ut som om det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?

Dessa frågor återkommer ofta i Psaltaren. Så också i Psalm 44. Psalmen inleds med att konstatera att så många har vittnat om Guds stora kraft i gångna tider. Frågan som följer är varför ser vi då så lite av detta idag.

Gideon ställer ungefär samma fråga:"Var är all hans under som våra fäder har berätat om" (Dom 6:13 FB). Då Gideon ställt denna fråga till Herren får han svaret att det är han själv som är bönesvaret. Gideon fick i uppdrag att befria folket från förtryck och föra folkets hjärtan tillbaka till Herren.

Ibland kan det vara så att det är vi själva som håller bönesvaret tillbaka. Ibland kan det vara någon annan som Herren bett ingripa, men som antingen inte har hört eller som inte vill lyda. Gud tvingar ingen människa att göra sin vilja, men han inspirerar oss genom sin Helige Ande.

Idag kanske det är jag som skulle vara bönesvaret på någons bön. Det är viktigt att bli stilla och höra Herrens röst. Och då vi hört den handla efter den.

"Sätt ditt hopp till Gud" - Ps 43

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 43


"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB)

Psalmförfattarens upplevelse är övergivenhet och mörker. Han ber: "Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig" (vers 3).

Sedan går han över till att tala till sig själv. Han frågar sin själ varför den är så orolig. Och han uppmanar den att i stället för att oroa sig, sätta sitt hopp till Gud.

Kan man verkligen ge uppmaningar till sin egen själ? Ja, jag tror att det är både möjligt och nödvändigt för att bryta negativa tankebanor.

Det kan vara viktigt att flytta fokus från att se på sina egna begränsade möjlighter, för att i stället att betrakta Gud och hans möjligheter.

Wednesday

Längtan - Ps 42

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 42

"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden." (Ps 42:2-3 FB)

Längtan efter att uppleva Guds närvaro liknas ofta vid törst. Det är törsten som driver hjorten till det friska vattnet. Det är vår längtan efter Gud som driver oss in i Guds närhet.

Men vi kan inte ens producera denna längtan själva. Vi måste be Gud om att tända vår längtan efter djupare gudsgemenskap.

Vår längtan är förutsättningen för Guds verk i våra liv. Gud tvingar sig aldrig på oss.

"Är någon törstig, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)
"Och den törstar skall komma" (Upp 22:17)

Tuesday

Dela Guds omsorg - Ps 41

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 41


"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet" (Ps 41:2-3 FB)

Det innebär alltid välsignelse att göra Herrens vilja. Här talas det om att dela Herrens omsorg om den som är fattig. De som lider finns ständigt i Guds tankar och han vill sträcka sig ut till dem genom de människor som lyssnar på honom.

Men även om det innebär välsignelser att göra Herrens vilja, blir vi inte besparade från allt ont i livet. Vi lever i denna världen och kan drabbas av det som händer runt oss. Men dagens bibelord talar om att även på olyckans dag ska vi uppleva Herrens närvaro, beskydd och befrielse.

Bön: Herren hjälp mig att idag ta mig an den som lider på det sätt du leder mig

Monday

En ny sång - Ps 40

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 40

"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4 FB)

I mötet med Herren skapas en ny sång. Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

Hur låter min sång idag? Hur låter din?

Sunday

Lås för munnen - Ps 39

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 39


"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2 FB)

Det kan bli många ord under en dag. Inte alla ord är uppbyggliga. Inte alla ord är nödvändiga. Ord som är uttalade kan inte tas tillbaka in i munnen. De kan redan ha orsakat skada.

Gode Gud, hjälp oss att vara försiktiga med vad vi tillåter kommer ut ut vår mun.

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp" (Jak 3:2 FB)
"Med den (tungan) välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:9-10 FB)

Saturday

Väntan... - Ps 38

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 38


"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16 FB)

Ibland är det det enda vi kan göra. Att vänta på Herren. Vi har kanske gjort allt vi kunnat göra. Våra resurser kan kännas uttömda. Vi kanske bara får acceptera att saker är som de är just nu. Och vänta på Herren.

Någonstans därframme kommer Herren att öppna en dörr och ljuset kan få växa sig starkare. Men just nu får vi bara vänta på Herren.

Vad begär ditt hjärta? - Ps 37

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 37


"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär" (Ps 37:4 FB)

Jesus frågar vid några tillfällen "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Om Jesus skulle ställa den frågan personligen till dig nu, vad skulle du svara? Vad är ditt hjärtas längtan? Vad är det du hoppas ska hända? Och vad är det du absolut inte vill ska hända?

Gud vill att vi ska komma till Honom och uttrycka vår längtan efter vad han ska göra i vårt liv? Ibland kan vi också genom den Helige Ande få en förvissning om att Gud kommer att besvara vår bön: "...han skall ge dig vad ditt hjärta begär"

Nåd - Ps 36

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 36


"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi lever i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!

Mellan hopp och förtvivlan - Ps 35


150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 35

"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning" (Ps 35:9 FB)
"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..." (Ps 35:17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

Många kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, även om den kan kännas oändligt lång och mörk, kommer en gryning med en soluppgång.