Nyhetsflödet

Tuesday

Gud talar - Job 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur kan du förebrå honom att han inte ger ett enda ord till svar? Gud talar både en och två gånger,
utan att man bryr sig om det
." (Job 33:13-14 FB)
Elihu fortsätter sitt tal och går tillrätta med Job och säger att Job har fel då han säger att Gud är tyst. Gud talar, men Job har inte lyssnat.

"Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det", säger Elihu, och jag tror att det fortfarande är sant. Gud talar på många olika sätt. I drömmar, säger Elihu, men Gud talar också genom tankar vi får av den Helige Ande, genom andra människor, genom händelser i vårt vardagsliv och på många andra sätt.

Huvudproblemet är inte om Gud talar eller inte, utan om vi lyssnar eller inte. Mina får känner igen min röst säger Jesus i Johannesevangeliet 10. Vi tränar vår förmåga att lyssna till Gud genom att lyda. Varje gång vi lyder Herrens maning kommer vår hörsel att förbättras så att jag hör bättre nästa gång. Varje gång jag ignorerar Herrens röst kommer jag att få höra Hans röst svagare och svagare tills jag blir "andligt döv".

Bön: Gud hjälp mig att leva i din närhet så att jag kan följa dina maningar i mitt inre och lära mig att bättre och bättre kunna ta emot ditt tal.

Monday

Uppfylld av ord - Job 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig" (Job 32:18 FB)
Nu kommer Elihu in i samtalet med Job. Han har tidigare lyssnat. Han har dröjt med att tala, eftersom de andra vännerna var äldre (vers 4). Men nu har de andra vännerna uttömt sina argument och Elihu är uppfylld av ord och anden inom honom tvingar honom att tala.

Har du någonsin känt dig uppfylld av ord? Har du känt att anden inom dig tvingar dig att tala? Om du är en kristen bor den Helige Ande i dig. Han har ord som han vill tala genom dig i olika situationer. Ett vittnesbörd, en personlig hälsning till någon, ett budskap till församlingen.

Anden som bor i dig vill framträda, uppenbara sig (1 Kor 12:7). Den Helige Ande vill tala genom alla som är kristna. "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31).

Nästa gång du känner dig uppfylld av ord. Nästa gång du känner Andens maning. Nästa gång Anden vill uppenbara sig genom dig: Tala! Det finns många som behöver bli tröstade och vägledda.

Sunday

Vad har jag gjort för fel? - Job 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"O, att jag hade någon som lyssnade på mig! Se, här är min underskrift. Den Allsmäktige må svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (Job 31:35 FB)
Job rannsakar sitt liv. Vad har jag gjort för fel, frågar han sig gång på gång. Om jag ändå visste vad jag har gjort för fel, kunde jag kanske förstå min situation, säger Job. "Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (vers 35).

Men det är inte så att den som gör allt rätt slipper motgångar och den som gör allt fel drabbas av ständiga motgångar. Nej, livet är inte rättvist. Vår framgång eller motgång är inte belöningar eller straff. Livet är inte rättvist.

Men du behöver inte stanna i offerrollen. Du får fortsätta att göra rätta val utifrån den situation som du befinner dig i. Livet är inte rättvist - men Gud är god!

Saturday

Det blev inte som jag hoppades - Job 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när jag sökte det goda, kom det onda, när jag väntade på ljus, kom mörker." (Job 30:26 FB)
Job hade haft drömmar. Han hade väntat på det goda, men i stället för det goda kom det onda. Han hade väntat sig ljus, men i stället för ljud kom det mörker.

Livet blir inte alltid som vi hoppades att det skulle bli. Lidandet är utsått ojämnt bland oss. Vi förstår inte alltid varför vi får möta det ena eller det andra. Vi kan inte förstå varför en del drabbas av lidande, medan andra verka gå bekymmerslöst genom livet. Ibland finns det helt enkelt inga svar.

Vi kan bara konstatera att livet inte är rättvist. Vi får inte alltid vad vi förtjänar. Men vi får inte livet efter förtjänst. Allt det goda vi får är av nåd, och hur orättvist livet än kan te sig, så är det fortfarande sant att Gud är god.

Thursday

Sann vishet – Job 28Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Se Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (Job 28:28 FB)
Job fortsätter sitt tal och börjar med att berätta om människornas stora framgångar då det gäller att utforska jorden. Det finns nästan ingenting som människan inte kan företa sig. Människan kan hugga ut gångar i klipporna, hon kan ändra flodernas väg.
Men det finns en sak som människan inte kan råda över, och det är visheten. ”Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning?” (vers 12). Visheten kan inte köpas för guld eller erövras av människor.
Men Gud vet var visheten finns (vers 23), och Gud säger till människorna: ”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (vers 28).
Sann vishet är gudsfruktan, att älska Herren din Gud och att söka behaga honom med sitt liv.

Wednesday

Vems rättfärdighet? – Job 27Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig inte för någon av mina dagar.” (Job 27:8 FB)
Job försvarar sin rättfärdighet inför sina vänner. Han håller fast vid sin egen rättfärdighet och kan inte komma ihåg något fel han har gjort i alla sina dagar.

Skulle du kunna säga samma sak om ditt liv? Jag kan det inte, och jag är tacksam att jag inte bygger min rättfärdighet på hur jag lyckas leva dag för dag. Det skulle verkligen vara en vacklande grund att bygga sitt liv på.
Jag har insett att min rättfärdighet inte är något jag kan åberopa då jag en dag ska stå inför Jesus. Jag är tacksam att jag i stället får bygga mitt liv på Kristi rättfärdighet som han av nåd har köpt åt mig genom sin död på korset.
Nej, jag skulle verkligen inte kunna uttrycka mig som Job. Jag vill hellre säga med Paulus: ”Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor” (1 Kor 24:16)

Tuesday

Guds storhet – Job 26


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Han spänner upp himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. Han samlar upp vatten i sina moln, och skyarna brister inte under bördan” (Job 26:7-8)
Här svarar Job på Bildads tredje tal. Där brister Job ut i en lovsång till Gud. En liknande lovsång, där man brister ut i lovsång då man ser Guds verk, återkommer på flera ställen i Bibeln. Psalmisten skriver: ”Lova Herren, min själ! Herre min Gud du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel, spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du fat på vindens vingar.” (Ps 104:1-3).
Flera tusen år senare skriver en sångförfattare: ”O, store Gud, när jag din värld beskådar….Då brister själen ut i lovsångs ljud…
Och nu får också du vara med. Lyft din blick, se dig omkring och låt ditt hjärta brista ut i lovsång till Gud. Han är verkligen värd det.

Leva i det förgångna - Job 29

Kommentar från den dagliga bibelläsningen
"När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget, då drog sig de unga tillbaka när de såg mig, och de gamla reste sig och blev stående. Stormännen höll tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Furstarnas röst tystnade, tungan fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig." (Job 29:7-11 FB)
Job ser sig tillbaka och tänker på den tid då alla prisade honom  och varje öga som såg honom lovordade honom. Det är lätt att fastna i det som varit.

Ser du dig också tillbaka till tider som varit? Till tder då någon frågade efter dig? Till tider då du var viktig för andra?

Men livet händer nu! Livet är inte vad som har hänt tidigare i ditt liv, eller vad som eventuellt kommer att hända i framtiden. Guds tid är nu och han räknar fortfarande med dig.

Monday

Rättfärdig inför Gud? – Job 25


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan” (Job 25:4-6 FB)
Bildad håller sitt tredje tala till Job. Han ställer frågan hur en människa skulle kunna vara rättfärdig inför Gud, och i frågan ligger svaret: Det är omöjligt för en människa att vara rättfärdig inför Gud.
Är det omöjligt? I Johannes första brev kan vi visserligen läsa att ”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8).

Men är det verkligen omöjligt? Nej i Kristus är det möjligt. Inte på grund av vår egen rättfärdighet, utan på grund av Jesu rättfärdighet som han har köpt åt oss.

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem” (Job 25:21-24)

Friday

Flytta gränsstenar - Job 24Kommentar till den dagliga bibelläsningen
De flyttar undan gränsstenar, de rövar bort hjorden och för dem i bet” (Job 24:2 FB)
Gränsstenar och gränser kan upplevas som en begränsning, men det kan också upplevas som ett skydd. Job beskriver mycket av det onda då gränserna är flyttade och hur människor upplever vilsenhet och rotlöshet.

Vi lever i en tid då gränsstenar ständigt flyttas. Ja, inte bara flyttas, de till och med tas bort helt i vissa fall. Det som var sant för några år sedan är inte längre sant idag. Sanningsbegreppet har upplösts och det finns för många människor inte längre någon sanning, utan många olika sanningar. Sanningen som brukade vara objektiv har för många förändrats till något subjektivt ”min sanning är minsann lika bra som din sanning”.

Vi kan också i våra församlingar uppleva att hjorden är bortrövad (vers 2). Nyandliga och ockulta influenser har fört bort många från Sanningen och många vandrar omkring utan att hitta en fast punkt i livet som inte förändras. Profeten Hesekiel utropar  ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är min får kringspridda.” (Hes 34:6)

Vi behöver alla en fast orubblig ”gränssten” att bygga våra liv utifrån. Den gränsstenen är Jesus och Guds ord. På den grunden håller det att bygga sitt liv.

Wednesday

Kärlek till Guds ord - Job 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd.” (Job 23:12 FB)

Job fortsätter sin klagan. Han kan inte förstå varför allt detta drabbat honom. Men mitt i all klagan uttrycker Job i alla fall en kärlek till Guds ord.

Kan man älska ord? Kan man ha en relation till bokstäver?

Ja, det kan man. Ord som uttalas av någon man älskar kan vara oerhört värdefulla. Om man älskar Herren av hela sitt hjärta (Matt 22:37), är det naturligt att man ser på hans ord som ”större än en skatt” (vers 12).

Om jag bekänner Jesus som Herre i mitt liv (Rom 10:9), så är varje ord som kommer ur hans mun värdefulla för mig.

Då kan vi uppleva det som författaren till den 119:e psalmen skriver: ”När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.” (Ps 119:130-131)

Sunday

Gud ser - Job 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bor inte Gud i himlens höjd? Och se på stjärnorna däruppe, hur högt de sitter! Och du säger: "Vad kan Gud veta? Kan han döma genom detta töcken? Molnen bildar en slöja så att han inte ser, och på himlavalvet vandrar han." (Job 22:12-14 FB)
Elifa talar för tredje gången. Han påpekar att man gör fel om man tror att man kan dölja sina synder för Gud. Man kan inte säga "Vad kan Gud veta?".

Gud är visserligen långt uppe i himlen, men molnen skymmer inte hans sikt, utan Gud ser "genom detta töcken".

Gud ser allt. Han är visserligen långt borta uppe i himlen, men han finns också här hos oss i varje stund. Han finns med i vår vardag. Han känner våra tankar, hör våra ord och ser våra gärningar.

Psalmisten uttrycker Herrens allseende närvaro på detta sätt: "HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där
." (Ps 139:1-8)

Är detta bra eller dåligt? Är det ett hot eller en trygghet? Psalmisten slutsats är "Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand".

Det är där vi får leva. Omsluten av Guds kärlek. En kärlek som också gör oss medvetna om hur vi lever, för vi vill inte såra den som älskar oss så förbehållslöst.

Saturday

Då livet känns orättvist - Job 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? De ser sina barn leva bland sig och sina avkomlingar har de inför sina ögon. Deras hus står trygga utan fasor, Gud drabbar dem ej med sitt ris. Deras boskap lyckas alltid para sig, deras kor kalvar utan missfall. Deras minsta släpper de ut som en hjord, deras barn dansar omkring. De sjunger till pukor och harpor och jublar till musik av flöjter." (Job 21:7-12 FB)
Job uttrycker sin frustration över att det kan gå så bra för den ogudaktige och så dåligt för den som försöker följa Guds väg. Job tycker till och med att någon borde lära Gud förstånd (vers 22).

Varför är det så? Hur kan det vara så att det ibland ser ut som om den ogudaktige lyckas med allt han företar sig. Han kan till och med säga till Gud "Låt oss vara! Vi har ingen lust att lära känna dina vägar." (vers 14). Samtidigt kan den som verkligen vill lära känna Guds vägar drabbas av den ena olyckan efter den andra.

Livet kan verkligen se ut att vara orättvist. Men Gud straffar inte omedelbart och han belönar inte omedelbart. Om vi syndar släpper han inte ned en tegelsten i huvudet på oss. Han hindrar oss inte att synda. Nej, säger Jesus, "om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." (Matt 13:29-30)

Vi kommer alla att få stå till svars för våra ord, tankar och gärningar en gång då vi ska stå inför Jesus.

Friday

Ro i sitt inre - Job 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han känner ingen ro i sitt inre, han kan inte rädda sig genom sina ägodelar" (Job 20:20 FB)
Här möter vi Sofars andra tal till Job. Sofar framhåller att det alltid kommer att gå dåligt för den ogudaktige och bra för den gudaktige. Så enkelt är det naturligtvis inte och den teorin stämmer dåligt med verkligheten.

Däremot säger Sofar något som verkligen är sant. Våra ägodelar kan inte skänka oss ro i vårt inre. Vi kan inte bygga vår trygghet i livet på vad vi äger. Det kan till och med vara så att ägodelar skapar mer oro. En oro att förlora allt man samlat på sig i livet.

Jesus visar på en bättre väg. Var inte så fokuserad på hur du kan skaffa dig materiella fördelar i tid och otid. Skaffa dig rätt prioriteringar för ditt liv. Lägg ditt liv i Guds händer. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:24-34).

Ägodelar, tillgångar, vänner eller familj kan inte garantera dig inre ro. Det finns en bättre väg för att få ro i själen: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29)

Wednesday

Min återlösare lever - Job 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag vet att min återlösare lever" (Job 19:25 FB)
Job har förlorat allt. Han upplever att hans vänner hånar honom. Alla som tidigare stod vid hans sida har övergivit honom. Han är glömd av alla. Hans familj betraktar honom som en främmande. Hans vänner ser på honom som avskyvärd.

Avklädd all mänsklig värdighet finns det bara en sak kvar. Bara ett enda hopp. Det är vetskapen om att hans återlösare lever. Han ser och förstår det ingen annan kan sätta sig in i.

Det är hoppet för var och en som är kristen. Vad som än händer. Hur illa det än kan gå. Även om alla andra överger dig. Din återlösare lever.