Nyhetsflödet

Thursday

Havande med elände - Job 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De går havande med elände och föder fördärv, deras moderliv alstrar förvillelse." (Job 15:35 FB)
I Elifas andra tal går han tillrätta med Job och säger något som återkommer på olika platser i Bibeln. Det vi går havande med föder förr eller senare fram något.

I Psaltaren läser vi att då man avlar ondska, blir man havande med olycka och föder lögn (Ps 7:15).
Jesaja säger att de som förtröstar på tomhet och talar lögn går havande med olycka och föder fördärv (Jes 59:4).
I Jakobs brev kan vi läsa att då vi går havande med begär blir synden så småningom fullmogen och föder död (Jak 1:15).

Budskapet är detsamma. Då vi umgås med negativa nedbrytande tankar är det som ett havandeskap och då det negativa, synden, är fullmogen föder den synd.

Det gäller att avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i våra liv.

No comments:

Post a Comment