Nyhetsflödet

Tuesday

2 Krönikeboken

Minkommentarer till den dagliga bibelläsningen från 2 Krönikeboken

Herrens ord går i uppfyllelse

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)
Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

Profeten Jeremia fick i den förbindelsen ett ord från Herren att fångenskapen skulle vara i sjuttio år.

Herrens ord genom Jeremia uppfylldes. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet!

Ordning och reda i Guds hus - 2 Krön 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)
Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Det kostar inget att starta en egen blogg. Du kan också skriva på befintliga öppna bloggportaler, även om jag tror att det personliga mötet oftast är det bästa sättet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Monday

Guds ord återupptäckt - 2 Krön 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose. 15 Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)
Josia blev den nye kungen och han gjorde det som var rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensade bort avgudarna och och restaurerade Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man hade inte på många år levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josia beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälp folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft genom den Helige Ande och befrielse. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en fin kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

Sunday

Ge akt på Guds ord - 2 Krön 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig. Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.

Saturday

Av hela hjärtat - 2 Krön 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)
Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Antingen-eller. Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38)

Thursday

"Men man skrattade åt dem och hånade dem" - 2 Krön 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem." (2 Krön 30:10 FB)
Kung Hiskia kämpade för att föra folkets hjärtan tillbaka till Herren. Han sände ilbud runt i både Juda och Israel med uppmaningen "Vänd om till Herren" (vers 6), men folket skrattade åt dem och hånade dem.

Men det fanns några i Israel som ödmjukade sig och kom till Jerusalem för att tillbe Herren.

Situationen idag är inte helt olik den på Hiskias tid. Den som går ut och uppmanar människor att vända om uppfattas ofta som mindre vetande och fanatisk, och blir bemött med hån och skratt. Är du beredd att utstå det offret? Det finns många idag som kompromissar med budskapet och gör udden evangeliet harmlös för att slippa mötas av hån och skratt. Vågar du stå rakryggad för Jesus i en kristendomsfientlig omgivning?

Men trots att budbärarna på Hiskias tid möttes av skratt och hån, var det ändå några som ödmjukade sig och kom till Herren. De hade säkerligen aldrig kommit till Herren om det inte funnits budbärare som var beredda att ta emot hån och skratt.

Paulus skriver att budskapet vi predikar är "dårskap för dem som går förlorade" (1 Kor 1:18).

Det gamla väckelsefolket i första hälften av 1900-talet sjöng med glädje: "Dåre för världen, men salig i Gud". De visste vad det kostade att följa Jesus. De var beredda att betala priset. Hur är det med oss idag?

Wednesday

Förbund - 2 Krön 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hiskia var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader David hade gjort." (2 Krön 29:1-2 FB)
Stora delar av 2 Krönikeboken är som att åka berg-och-dalbana. Den ena kungen gör det som inte är rätt i Herrens ögon och landet kommer i svårigheter och folket får lida under förtryck. Därefter kommer en kung som gör det som är rätt i Herrens ögon och folket upplever framgång, välsignelse och befrielse. Sedan kommer en kung....

Kung Hiskia gör vad han kan för att stabilisera landet och vad som finns i folkets hjärtan. Han säger: "Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren" (vers 10).

Då man sluter ett förbund har man bestämt sig. Ett förbund innebär att man avger löften och ingår en pakt med någon.

Hur är det med ditt liv?
-Är ditt liv som en berg-och-dalbana som går upp och ner?
-Är ditt liv med Herren som ett samboförhållande? Du vill leva tillsammans med Herren, men utan någon förpliktelse eller löften.
-Är ditt liv med Herren som ett särboförhållande? Du vill leva ditt eget liv, men vill att Herren ska finnas tillgänglig för dig då du vill?
-Är ditt liv med Herren som ett äktenskap? Du ingår en förpliktigande pakt och avger trohetslöften.

Det var det sista alternativet som Hiskia bestämde sig för. Var finns du? Gud vill att du ska ge honom löften: "Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud!" (Ps 76:12)

Tuesday

Avgudadyrkan - 2 Krön 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i HERRENS ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd." ( 2 Krön 28:1-4 FB)

Ahas vandrade bort från Herrens väg och vände sig till avgudarna. Han offrade till och med sina egna barn för att blidka avgudarna.

Ahas såg senare att det gick väl för arameerna och gick då över till att dyrka deras gudar (vers 23) och stängde igen dörrarna till Herrens hus (vers 24).

Under Ahas regeringstid gick det dåligt. Han blev besegrad och kuvad av den ene efter den andre. Orsaken till att det gick så dåligt kan man också läsa i kapitlet: "Detta skedde därför att de hade övergivit Herren" (vers 6). Detta skedde "därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren" (vers 19).

Ahas var trolös mot Herren och vände kappan efter vinden. Han vände sig till de gudar och tankemönster som för tillfället såg ut att vara de mest framträdande.

Hur är det med församlingen och Guds folk idag? Är vi trofasta mot Herren och hans ord? Eller överger vi det Herren har sagt för att anpassa oss till de tankar som för tillfället verkar mest framträdande?

Herren har inte kallat sitt folk till att anpassa sig efter denna världen. Tvärtom ska vi låta oss bli förvandlade så att vi kan förvandla världen. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2 FB)

Monday

Vandra med fasta steg - 2 Krön 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför HERREN, sin Gud." (2 Krön 27:6 FB)
Jotam blev kung efter Ussia. Det berättas inte så väldigt mycket om Jotam, bara ett litet kapitel med nio verser.

Men ändå får vi veta något om vem Jotam var:
- Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2)
- Han vandrade med fasta steg inför Herren (vers 6)

Gör du och jag det som är rätt i Herrens ögon?
Vandrar vi med fasta steg inför Herren?

Det allra bästa är att vandra med fasta steg inför Herren. Men Gud kan också använda den som inte vandrar med fasta steg, utan vinglar lite. Men det är en mycket besvärligare väg att vandra, och dessutom är den mycket längre än om man inte vinglar.

Alltså, Gud kan använda den som vinglar, men bäst är att vandra med fasta steg inför Herren.

Sunday

"Så länge han sökte Herren..." - 2 Krön 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom." (2 Krön 26:5 FB)
Ussia blev kung i Juda. Det började bra (vers 4), och slutade illa (vers 16). "Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom" (vers 5).

Det vilade en speciell välsignelse över hans liv så länge han sökte Herren. Det finns ett samband mellan välgång och att söka Herren. Miljontals människor har upplevt det. Från att ha levt ett liv i mörker och missbruk, har de mött Herren och fått ett helt annat liv.

Många hundra år efter att dessa ord uttalades om Ussia, säger Jesus detsamma: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33).

Gud har inte förändrats. Idag tvåtusen år senare säger Han detsamma till dig: "Sök först Guds rike..."


Saturday

Gå frimodigt ut i striden - 2 Krön 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig falla för fienden, ty hos Gud finns kraft både att hjälpa och att stjälpa."(2 Krön 25:8 FB)
Kungen i Juda ska gå i krig mot edomiterna. Han hade "300.000 utvalda män, som kunde bruka spjut och sköld" (vers 5). Dessutom lejde han 100.000 stridsmän från Israel.

Men profeten varnade kungen för att ta med stridsmännen från Israel (Nordriket), som hade avfallit från Gud. Det är mycket bättre att lita på Gud än på lejda stridsmän.

På väg ut i striden får kungen med sig uppmaningen "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. (vers 8).

Idag är våra motståndare inte människor av kött och blod, utan ondskans andemakter (Ef 6:12). Vårt uppdrag är att få människor frälsta och rädda dem från förtappelsen (Joh 3:16), men uppmaningen är densamma också idag: "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden".

Thursday

Låt varna er - 2 Krön 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till HERREN, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem." (2 Krön 24:19 FB)
Joas regering började väl (vers 2). Men då Joas rådgivare Jojada dog vände sig folket bort från Gud (vers 18).

Gud sände då profeter till folket för att varna dem, men de lyssnade inte till profeterna.

Står det rätt till i Sverige idag?
Står det rätt till i din församling/kår idag?
Står det rätt till i ditt liv idag?

Jag har naturligtvis inte det fullständiga svaret på dessa frågor, men jag tror att det är riktigt att säga: "Allt står inte rätt till".

Det är inte alltid så populärt att vara profet. Jesus fortsatte profettraditionen och varnade folket och uppmanade dem att vända om för att en dag skulle det vara försent, och att många kommer att mötas vid den stängda dörren av orden "Jag känner er inte" (Matt 25:12).

Profeterna talar också in i vår tid. Kommer det att stå samma sak över vårt liv som det gör i 2 Krön 24: "De lyssnade inte".

"Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 3:22).

Vad kan du göra i bön, ord och handling
-för tillståndet i Sverige?
-för tillståndet i din församling/kår"
-för tillståndet i ditt eget liv?

Wednesday

Har du bestämt dig? - 2 Krön 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)
Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än går (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund.

Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund. Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud.

Tuesday

Gud vakar över sitt ord - 2 Krön 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Josabeat i hemlighet bort Joas, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren" (2 Krön 22:10-11 FB)
Atalja, Ahasjas mor bestämde sig för att döda alla av Davids hus. Hon ville inte ha konkurrenter till tronen.

Men Gud hade långt tidigare sagt till kung David: "Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid." (2 Sam 7:16). Gud vakar över att hans ord går i uppfyllelse.

Då alla kungabarnen skulle dödas fanns det en som blev gömd i sovkammaren. Han var sedan gömd i Guds hus i sex år, hela Ataljas regeringsperiod. Många år senare gömdes Jesus då Herodes beslöt att döda alla gossebarn (Matt 2).

Gud vakar över sitt ord. Du kan lita på Guds ord. Jesus sa: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,  inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18)

Monday

Ett sorgligt kapitel - 2 Krön 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar, utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan." (2 Krön 21:12-13 FB)
Joram blev kung över Juda efter sin far. Han börjar med att döda alla sina bröder, han slutar vandra på Herrens vägar och han förleder folket att följa avgudarna. Detta är ett alltigenom sorgligt kapitel med avfall från Gud.

Idag kanske det inte är så vanligt att vi dödar våra bröder, men desto vanligare är det med de andra två sakerna.

Det är allvarligt att lämna Herren och sluta vandra på hans vägar, men ännu allvarligare är om vi förleder andra människor bort från Herren. Jesus säger i Mark 9:42: "Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet."

Hur lever jag mitt liv? Drar det människor till Gud, eller leder det människor bort från Gud?

Han fick dem att återvända till Herren - 2 Krön 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han for därifrån igen, ut bland folket, från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick dem att återvända till Herren, sina fäders Gud." (2 Krön 19:4 Bibel 2000)
Joshafat gjorde många bra saker. Han hade vänt sitt till att söka Gud (vers 3). Han hade insatt domare och sagt till dem låta fruktan för Gud vägleda dem (vers 7).

Och så hade han lämnat Jerusalem och farit runt i hela landet för att få folket att återvända till Herren.

Vi behöver sådana människor också idag. Människor som ser som sin livsuppgift att föra tillbaka människor till Herren. Du har en sådan uppgift. Finns det någon som du kan hjälpa att hitta tillbaka till Herren?

Saturday

"När de började jubla..." - 2 Krön 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krön 20:12 Bibel 2000)
Moabiterna, Ammoniterna och Meuniterna kom för att angripa Josafat (vers 1). Man gjorde en analys av situationen och kom fram till att man inte hade en chans mot denna överväldigande armé. De var helt enkelt maktlösa (vers 12).

I sin maktlöshet vände de sig till honom som har all makt. De riktade sin blick mot Herren (vers 12).

När det var dags för det stora slaget började de att jubla och lovsjunga (vers 22). Då lovsången började hjälptes fienderna åt att förgöra varandra (vers 22). Då Josafat och hans här kom upp på kullen där de kunde se ut över dalen där striden skulle ha stått, fanns det inga fiender kvar.

Har du upplevt maktlöshet i ditt liv? Kan det vara för dig som det var för Josafat och hans folk "Vi vet inte vad vi ska göra" (vers 12)? Gör som Josafat. Rikta din blick mot Herren.

När de började jubla och prisa Gud, skedde förändringen. Lösningen finns inte i problemen. Lyft din blick och börja prisa Gud för hans makt och storhet. Du kan också få uppleva att när du börjar jubla och prisa Guds, då sker förändringen också i ditt liv!

Thursday

En fog på rustningen - 2 Krön 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur striden, för jag är sårad." Striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung stod ända till kvällen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid solnedgången dog han." (2 Krön 18:33-34 FB)
Israels kung Ahab gick i strid, trots att profeten Mika hade talat varningens ord till honom (vers 16). För att inte bli så utsatt i striden bytte kung Ahab sina kungakläder mot vanliga kläder. Han ville vara anonym och dölja vem han var.

Men det oförutsedda hände. En pil, skjuten på måfå, träffade en fog i rustningen, vilket ledde till kungens död.

Finns det saker i ditt liv som kan vara en fog, en oskyddad del i din rustning? Kan det vara ouppgjord synd eller pågående synd som du helst vill att ingen ska känna till?

Be Gud om förlåtelse för vad som varit, ta emot rening från honom (1 Joh 1:9) och gör dig av med de synder som kan vara som en fog i din rustning.

"Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11)

Wednesday

Stolt över att gå Herrens vägar - 2 Krön 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han var stolt över att gå Herrens vägar och avlägsnade offerhöjderna och aserorna i Juda" (2 Krön 17:6 FB)
Josafat blev kung. Det står om honom att han vandrade på de vägar som David hade vandrat (vers 3), han sökte sin fars Gud och lydde Guds bud (vers 4). Han sände ut lärare med Herrens lagbok och "de for omkring till alla Juda städer och undervisade folket" (vers 9).

Det gav tydligen resultat för vi kan läsa om människor som "frivilligt hade givit sig i Herrens tjänst" (vers 16).

Det står om Josafat att han var stolt att gå Herrens vägar (vers 6). Är du och jag stolta över att gå Herrens vägar? Eller gör vi vad vi kan för att dölja det och hålla en låg profil? Det kanske känns behagligare att inte "sticka ut", utan att få vara en i mängden.

Där Guds verk går framåt är folk stolta över att få gå Herrens vägar. Vi får byta försagdheten mot frimodigheten och säga rakt ut: "Jag är stolt över att få vara en kristen". Vi behöver kanske inte vara stolta över oss själva, men att få tillhöra Jesus, det är verkligen något att vara stolt över.


Tuesday

Sökes! - 2 Krön 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom." (2 Krön 16:7 FB)
Herren söker efter speciella människor. De människor han söker är de som hänger sig åt honom. Är du en av dem?

Hängivelsen för Herren för med sig att Han vill hjälpa dig med sin kraft. Hängivenhet leder till kraft. I ett ljummet andligt liv rinner kraften bort.

Jesus vill ha allt eller inget "Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm" (Upp 3:15).

Jesus vill ha allt eller inget. Han vill att du ska älska honom av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela ditt förstånd (Mat 22:37).

Herren söker efter dessa människor. Är du en av dem?

Monday

Ert arbete skall få sin lön - 2 Krön 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete skall få sin lön" (2 Krön 15:7 FB

Guds Ande kom över Asarja och han fick ett profetiskt budskap till kung Asa. Det var ord av uppmuntran: Herren är med er när ni är med honom. Ni omvände er till Herren och han lät sig finnas av er (fritt efter vers2+4).

Asarja förmedlade också en uppmaning, följt av ett löfte:
-Var starka!
-Låt inte modet falla!
-Ert arbete ska få sin lön!

Gud säger detsamma idag till den som söker Herren. Du kanske tycker att du inte fått se det resultat av ditt arbetet som du hoppades på. Ta emot emot ordet från Gud: "Sök Herren, var stark, låt inte modet falla, ditt arbete ska få sin lön!"

Sunday

Sök Herren - 2 Krön 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Asa gjorde det som var gott och rätt i HERRENS, sin Guds, ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aserorna. Han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden." (2 Krön 14:2-4 FB)
Abias son, Asa, blev nu kung. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och han kom med två uppmaningar till folket:

1/ Sök Herren
2/ Håll dig till Guds ord

Asas uppmaningar är lika viktiga att upprepa idag. Jag behöver höra dem och följa dem.

Sök Herren.
Kanske det allra viktigaste vi gör i livet. Att varje dag avskilja en stund i koncentrerad samvaro med Herren. En stund där du får utgjuta ditt hjärta inför Honom. Men det är lika viktigt att ta tid att lyssna på vad Herren har att säga.

Håll dig till Hans ord
Det vanligaste sättet vi hör Herren tala på är Guds ord. Guds ord får vi ta emot till vägledning i våra liv. Guds ord får vi hålla fast vid i tider av förändring. Det är den enda säkra grunden som kan bevara oss på rätt kurs.

Asas uppmaningar har gått genom många generationer och idag kommer den till mig: Sök Herren och håll dig till Hans ord!

Saturday

Herren vår Gud - 2 Krön 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom" (2 Krön 13:10 FB)
Salomos sonson Abia var nu kung i Sydriket. Sydriket och Nordriket ställde upp till strid mot varandra och Abia håller tal till Nordriket. Han talar om att Nordriket övergett Herren och att de skapat sig egna gudar, att Jerobeam gjutit guldkalvar som gudar (vers 8) och att vem som helst som kunde betala fick bli präst.

Abia framhåller att i Sydriket har man inte övergett Herren. Sydriket vinner striden även om Nordriket hade dubbelt så många soldater (vers 3). Orsaken till Sydrikets seger var att de var starka, "ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud" (vers18).

Idag finns det kyrkor i Sverige som välkomnar andra gudar, som öppnar för religioner som ofta bygger på österns gudar. Det verkar som om det finns kyrkor som inte tror att Herren, vår Gud, är nog. I sin iver att locka fler till kyrkan inbjuder man till olika aktiviteter som bygger på läror från främmande religioner.

Orsaken till tillbakagången för flera kyrkor i Sverige beror säkerligen inte på att man trott för mycket på Gud. Snarare att man trott för lite på Gud och försökt vidga budskapet med alternativa inslag, vilket i stället har urvattnat budskapet.

Men det finns fortfarande människor och kyrkor som inte har slutat lita på Gud. Som fortfarande stöder sig på Herren, våra fäders Gud.

Thursday

Att överge Herrens undervisning - 2 Krön 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Rehabeams kungamakt hade blivit stärkt och han hade blivit mäktig, övergav han HERRENS undervisning. Så gjorde också hela Israel." (2 Krön 12:1 FB)
I tider av nöd, hot, lidande och fara är det lätt att vända sig till Herren. Det hade Rehabeam gjort. Men då han själv blev mäktigare och han hade blivit stärkt, övergav han Herrens undervisning.

Mönstret går igen. Vi kommer till Herren med våra stora behov och då Herren har lyft oss upp och gett oss fast mark under fötterna händer det gärna:
-bönen som hade varit så intensiv mattas av
-Guds ord som hade varit vår tröst och vårt hopp bleknar
-för att försvara den position vi fått kompromissar vi med Guds ord och överger Herrens undervisning

Det kan ske med oss som individer. För att bli accepterade på arbetsplatsen kanske vi överger Herrens undervisning. Av fruktan för att bli utstötta eller förlöjligade.

Det kan ske med kyrkan. I vår iver att behålla det inflytande kyrkan fått kan den vara villig att kompromissa med Guds ord. Av fruktan att behålla det ekonomiska stöd kyrkan får av individer och samhället kan den vara villig att överge Herrens undervisning på punkt efter punkt.

Men vi är inte kallade till anpassa oss efter den här världen (Rom 12:2). Vi är kallade att genom våra liv förvandla den värld vi lever i till något bättre.


Wednesday

De lyssnade på Herrens ord - 2 Krön 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ni skall inte dra upp för att strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, ty det som har skett har kommit från mig."" Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam." (2 Krön 11:4 FB)
Även om Rehabeam handlade väldigt ovisligt i förra kapitlet, visar han nu att han är beredd att lyssna på Herren. Genom att göra det räddade han sig själv och folket från ett stort nederlag.

Att lyssna till Herren är det visaste vi kan göra. Vi har i dag Guds skrivna ord, vilket Rehabeam inte hade. I Guds ord får vi lyssna till hans röst.

Men Gud leder oss också genom att tala till oss genom tankar, händelser och genom andra människor. Vi får alltid stämma av denna vägledning mot Guds skrivna ord. Gud leder oss aldrig i en riktning som går emot Guds skrivna ord.

Lyssna på Herren. Jesus säger att hans får känner igen hans röst (Joh 10:4)

Tuesday

Vi skördar det vi sår - 2 Krön 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du visar dig god mot detta folk, är vänlig mot dem och talar goda ord till dem, kommer de för alltid att bli dina tjänare." (2 Krön 10:7 FB)
Kung Salomo var död och hela Israel kom till Sikem för att kröna Salomos son, Rehabeam, till kung (vers 1).

Innan kröningen sa Israel: "Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig." (vers 4)

Rehabeam bad om tre dagars betänketid för att ge Israel sitt svar. Han frågade de gamle som hade varit i tjänst hos Salomo och de gav honom rådet att vara god och tala vänligt till folket (vers 7).

De unga rådgivarna däremot, de som var Rehabeams vänner, gav ett annat råd: "Mitt minsta finger är tjockare än min fars midja. Har min far lagt på er ett tungt ok, så skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel."(vers 10-11)

I stället för att vara god mot folket och visa omsorg, lyder Rehabeam de ungas råd att tala hårda ord till folket och att ytterligare lägga bördor på dem. Resultatet blev att riket splittrades. De norra stammarna vände tillbaka till den norra delen av landet och Rehabeam blev endast kung över Juda städer.

Det bästa rådet att följa hade varit de äldstes råd: "Om du visar dig god....kommer de för alltid att bli dina tjänare". Om vi gör gott kommer det att komma gott tillbaka. Om vi gör ont kommer det att komma ont tillbaka.

Paulus uttrycker det så här: "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Du  kanske inte ser det med en gång, men håll ut, fortsätt att göra det som är gott. "Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp" (Gal 6:9)

Monday

När drottningen av Saba fick höra ryktet... - 2 Krön 9

Sheba demin
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt." (2 Krön 9:1-2)

Drottningen av Saba hade hört ryktet om att Gud hade utrustat Salomo med stor vishet. Hon måste besöka Salomo för att se om ryktet var sant eller inte.
Nu hade hon mött Salomo. Hon hade sett det "med egna ögon" (vers 6), och ryktet överträffade allt hon hade hört om Salomo (vers 6). Då började hon prisa Gud för Salomos vishet (vers 8).

Verkligheten överträffade de goda ord hon hade hört om Salomo.

Många år senare hörde Paulus ryktet om församlingen i Efesos. Han hade hört om deras tro och om deras kärlek (Ef 1:15). Jag tror inte att Paulus efter det fick tillfälle att besöka Efesos för att se om ryktet var sant eller inte, men ryktet fanns där.

Vad har din församling/kår för rykte? Är den berömd för sin tro och kärlek? Borde den inte vara det? Och om den är det, skulle ryktet överleva ett besök?

Föramlingen i Laodicea spred ryktet om sig själv att den var rik, hade vunnit rikedom och att den inte saknade någonting (Upp 3:17). Tänk vad fantastiskt det skulle vara att tillhöra en församling som inte saknade någonting. De hade alla ungdomsledare de behövde, de hade alla lokaler de behövde, de hade alla musiker de behövde, de hade alla predikanter de behövde. Men i den Helige Andes ögon levde de inte upp till det rykte de försökte sprida om sig själva. Den helige Andes omdöme om församlingen var "du är eländig, beklagansvärd, fattig , blind och naken" (Upp 3:17).

Lever du upp till det rykte du skapar om dig själv? Säger de som möter dig att du överträffar alla goda ord som jag hört om dig? Eller att det dåliga rykte de hört inte alls var sant?

Min bön är att min gudsrelation, min tro och min kärlek ska vara så genuin att den klara en översyn av den Helige Ande.

Sunday

Ser du målet? - 2 Krön 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på Herrens hus....." (2 Krön 6:1 FB)
Salomo hade startat ett stort projekt. Det skulle inte bli färdigt förrän tjugo år senare. Hur kan man ha motivation att starta ett projekt som inte kommer att vara färdigt inom överskådlig tid?

Det var ett stort projekt. 153.600 arbetare jobbade heltid på projektet. 80.000 av dem fanns inte ens på byggarbetsplatsen. De var uppe i bergen och jobbade som stenhuggare. (2 Krön 2:17-18).

Om Salomo inspekterade arbetet två dagar i rad, kunde han förmodligen inte se att det hade hänt något som förde närmare målet, men tjugo år senare stod det färdigt. Salomo hade fångat visionen och det gav honom motivation att fortsätta arbetet, också de dagar då det såg ut som om ingenting hände.

Vad ska du ha uppnått om ett år? Om fem år? Om tio år? Om tjugo år? Du kanske inte lever om tjugo år, men är du villig att sätta igång det som du kanske inte själv får se frukten av?

Fråga Herren om vilken vision du ska vara en del av att uppfylla. Låt honom fylla dig med visionen om vad som skulle kunna vara resultatet om du började arbeta mot visionen idag. Använd sedan varje dag till att ta steg mot visionens uppfyllande.

Saturday

Eld från himlen - 2 Krön 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset" (2 Krön 7:1 FB)
Då Salomo avslutat sin bön kom eld ned från himlen. Uppmärksamheten flyttades från Templets härlighet till Guds härlighet som uppfyllde huset. De såg Herrens härlighet (vers 3).

Det var på samma sätt då Elia, då han utmanat Baalsprofeterna på berget Karmel, hade slutat be då föll Herrens eld på altaret (1 Kung 19:1)

Det var på samma sätt på pingstdagen. Då de hade bett "kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." (Apg 2:2-4)

Några dagar senare då myndigheterna befallde lärjungarna att inte predika mer i Jesu namn, då samlades lärjungarna till bön och "när de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31).

Längtar du efter att Guds Ande ska falla med eld över ditt liv? Då Johannes döparen första gången presenterar Jesus säger han om Jesus: "Han skall döpa er i den Helige Ande och eld" (Luk 3:16). Det var en del av Jesu uppdrag då han kom till jorden. Har du låtit Jesu uppdrag fullbordas i ditt liv?

Har du överlåtit ditt liv fullständigt  i Guds händer? Har du lagt dig själv på altaret?

"När de slutat att be". Det var då elden föll. Kanske har du bett länge nog? Kanske du ska sluta be och bara ta emot vad Gud har lovat? Kanske ska du börja tacka honom för att hans löfte är sant och att du tar emot det i tro? Då kan elden falla också på dig.

Då flyttas fokus från dig själv, och Herrens härlighet blir uppenbar för dig och för andra.

Friday

Herren håller vad han lovat - 2 Krön 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN har hållit det löfte han gav, för jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, så som HERREN lovade, och jag har byggt huset åt HERRENS, Israels Guds, namn." (2 Krön 6:10 FB)
Salomo håller tal och ber vid templets invigning. Han återkommer gång på gång till att Herren håller vad han lovat och ber om att Herren också i framtiden ska hålla vad han lovat.

"Välsignad vare HERREN, Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade" (vers 4)
"...så som Herren lovade..." (vers 6)
"...du som håller vad du lovade..." (vers 15)

Gud har inte förändrat sig. Han är densamme. Han håller också idag det han har lovat.

- Han har lovat att var och en som åkallar hans namn ska bli frälst (Apg 2:21)
- Han har lovat att utgjuta sin Ande över alla människor (Apg 2:17)
- Han har lovat att förlåta dina synder (1 Joh 1:9)

Om du tror på hans ord kan hans löften bli verklighet också för dig. Du kan lita på Gud. Du kan ta honom på hans ord. Lyft din blick och ta emot det han har lovat.

Thursday

Herrens härlighet - 2 Krön 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp HERRENS lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova HERREN, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet - då blev huset, HERRENS hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty HERRENS härlighet uppfyllde Guds hus." (2 Krön 5:13-14 FB)
Herrens härlighet fyllde Guds hus på ett så mäktigt sätt att prästerna inte längre kunde göra tjänst. Vilken gudsnärvaro! Den mänskliga tjänsten upphör och Herren tar över.

Kan det vara tvärtom också? Kan det vara så att den mänskliga aktiviteten kan vara så stor i Guds hus så att huset inte uppfylls av Guds härlighet?

Några gånger har jag fått uppleva det. Guds härlighet fyller huset. Ingen vill gå därifrån. Ingen vill göra något som kan dra uppmärksamhet till sig själv.

Guds härlighet är en ljuvlighet bortom det mänskliga.

Nu är det du som är Guds tempel. Låt dig uppfyllas av Guds härlighet. Var medveten om att Guds ande bor i dig. Glöm inte bort det! "Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?" (1 Kor 6:19)

Wednesday

En dyrbar port - 2 Krön 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Beträffande ingångarna i huset, så var både de dörrar i det innersta som ledde till det allra heligaste, och de dörrar som ledde till tempelsalen, gjorda av guld" (2 Krön 4:22 FB)
Det allra heligaste var platsen där Gud bodde. Dörren till Guds rum måste markeras speciellt. Den var dyrbar. Den måste vara av rent guld.

Gud finns visserligen hos dig alltid. Du kan tala med honom i bilen, i duschen, på promenaden, ja var som helst.

Men du behöver också speciella stunder som är avskilda för gudsgemenskap. Då Jesus lär sina lärjungar att be, säger han att de ska gå in genom en dörr, och till och med stänga den efter sig. Detta för att markera för dig själv och för Gud att nu är det en speciell avskild personlig stund mellan dig och Gud."Då skall din fader belöna dig" säger Jesus i meningen efter den om dörren (Matt 6:6).

Det finns en dyrbar dörr att gå in i varje dag. Dörren in till gemenskapen med Gud. Du får använda den idag.

Tuesday

Salomo började bygga - 2 Krön 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats." (2 Krön 3:1 FB)
Det hade börjat med att Herren uppenbarade sig. Det är ofta så det börjar. Gud ger oss en tanke. Det kan ske då vi är i bön och söker hans vilja. Det kan också ske mitt i vardagslivet på språng mellan det ena eller det andra.

Känner du igen det? Du får en impuls att göra något som kan ha betydelse för Guds rike. En insats som du skulle kunna göra och som skulle kunna vara till välsignelse för andra människor.

Men ofta stannar det där. Det stannar med en god tanke som aldrig förverkligas. Världen skulle se annorlunda ut om fler goda tankar förverkligats. Församlingen/kåren skulle kunna se annorlunda ut om fler tankar förverkligades.

Det är bra att gå och drömma om saker som skulle kunna förverkligas. Salomo hade en dröm om ett Tempel till Gud, men han lät det inte stanna med en dröm: Han började bygga! (vers 1)

Det finns många drömmar kvar som väntar att förverkligas. Gör som Salomo: Sätt igång, börja bygga.

Monday

Guds tempel - 2 Krön 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte?" (2 Krön 2:5-6)
Salomo hade tagit på sig ett projekt, som han visste var omöjligt: Bygga ett hus åt Gud.

Hur mycket man än tog i, hur stort man än byggde det, skulle det ändå vara för litet för att rymma Gud.

Men, fastän projektet gränsade till det omöjliga, sparade man ingen möda för att Templet skulle bli så stort och så praktfullt det bara kunde bli. Det bästa av material och av mänskliga förmågor skulle användas. Guds Tempel var inte vilket hus som helst. Templet skull representera och återspegla Guds storhet och härlighet.

Idag är det vi som är Guds tempel här på jorden (1 Kor 6:19). Hur ivriga är vi att våra liv ska återspegla något av Guds storhet? Är det viktigt för oss att låta våra liv synliggöra Gud bland människor vi möter?

Sunday

Vad ber du om? - 2 Krön 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: "Bed mig om det du vill att jag skall göra för dig". (2 Krön 1:7 FB)
Salomo får frågan av Gud "vad vill du att jag skall göra för dig". Salomo bad om vishet och förstånd att vara ledare för folket. Det svaret behagade Gud och Gud svarade Salomo: "Då sade Gud till Salomo: "Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha." (vers 11-12)

Om Gud uppenbarade sig för dig en natt och bad dig formulera vad du verkligen ville ha, vad skulle du svara? Skulle du be om saker som skulle tillfredsställa dig eller skulle du be om något som skulle utvidga Guds rike på jorden?

Det är inte fel att be om saker för dig själv. Den blinde tiggaren fick en gång den frågan av Jesus. Han bad om att få tillbaka sin syn, och han fick det. (10:51)

Men det är viktigt att våra önskningar inte bara gäller oss själva. Om vi söker Guds rike först kommer det andra att komma på plats. (Matt 6:33). Så var det för Salomo. Han sökte Guds rike först och fick det andra i tillägg.

Vad är din bön? I bönen Fader Vår ber Jesus att vi ska be om att hans rike ska komma och hans vilja ske. Vad skulle det betyda för dig i ditt liv, om du skulle be den bönen till Gud?


Friday

Job

Minikommentarer från den dagliga bibelläsningen av Jobs bok

Har du bara hört ryktena? - Job 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon." (Job 42:5 FB)
Job svarar Gud och ångrar vad han tidigare sagt. Gud tillrättavisar Jobs vänner och välsignar Job.

Job säger till Gud att han tidigare bara hört talas om Gud, men att Job nu mött Gud personligen. En annan översättning säger, "Jag hade hört ryktena om dig, men nu..."

Det finns många människor som inte har kommit längre. De har hört talas om Gud och hans väldiga kraft och kärlek. De har hört ryktena, men aldrig haft en personlig relation till Gud.

Du kanske har vänner som bara har hört talas om Gud. Det är kanske till och med genom dig de har hört ryktena om Gud. Men att höra ryktena är inte nog. Man blir inte tillfredsställd genom bara rykten. Bakom alla ryktena finns Herren själv.

Du kanske måste utmana dina vänner att våga ta steget och möta Gud personligen. Eller du måste kanske utmana dig själv.

Thursday

Gud är inte skyldig någon något - Job 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen." (Job 41:2 FB)
Gud fortsätter att tala till Job.

Av Jobs tidigare tal kan man utläsa att Job tycker att Gud borde belönat honom bättre på grund av Jobs rättfärdiga liv, att Gud nästan var skyldig honom det.

Ibland kanske också vi tänker likadant. Vi kanske tänker: "Eftersom vi lägger så många timmar i veckan på arbetet i församlingen/kåren, eftersom vi ger så mycket pengar till kristet arbete, så borde Gud på något sätt betala oss tillbaka för allt vi gör för honom".

Men Gud är inte skyldig någon något. Gud är den som ger av bara nåd, inte för att vi gjort oss förtjänta av det.

Av bara nåd blir vi frälsta, förlåtna, fyllda med den Helige Ande.

"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef 2:8).

Wednesday

Uppgörelse med Gud - Job 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag vill fråga dig, och du skall svara mig. Vill du göra min rätt om intet, vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Har du en sådan arm som Gud, och kan du dundra med din röst som han?" (Job 40:2-4 FB)
Gud fortsätter sitt tal till Job och frågar Job om han vill gå till rätta med Gud, om Job vill tillrättavisa Gud.

Händer det att du också vill gå till rätta med Gud?

Gud vill i alla fall gå tillrätta med dig. Då Gud går till rätta med dig möts du av en oändlig nåd.

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes1:18)

Tuesday

Ta Gud på orden - Job 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN svarade Job. Han sade:Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare?
Ge svar, du som anklagar Gud.
Job svarade HERREN och sade: Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?  Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer
." (Job 39:35-38 FB)
Job förstår att han har talat emot Gud. Han inser sitt misstag och lovar att aldrig tala emot Gud mera.

Då vi läser texten är det lätt att förstå hur fel Job handlat.

Men hur ofta talar inte vi emot Gud? Då vi läser Bibeln kanske vi tänker "det kan väl inte Gud mena?" Eller då vi läser ett löfte kanske vi tänker "så lätt kan det väl inte vara?"

Men Gud är tillförlitlig. Du kan lita på hans ord. Om du har en annan uppfattning än Gud, så är det alltid Gud som har rätt. Du kan tryggt ta Gud på orden.

Monday

Var fanns du? - Job 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd." (Job 38:4 FB)

Job har under lång tid överöst Gud med frågor och till och med anklagat Gud för att handla orättvist.

Jobs vänner har öst goda råd över Job. De har gett sig ut för att veta hur det verkligen är och varför saker är som dom är.

Du kanske också ibland tycker att du har svaren på alla frågor och sprider goda råd omkring dig.

Till sist talar Gud. Gud talar ur ett annat perspektiv. Job och hans vänner har talat som om Job var världens centrum och som om allt kretsade omkring honom.

Då talar Gud. Var fanns du då världen skapades? Vad vet du egentligen som inte Gud vet? Hur kan du tala om för Gud hur Gud borde ha agerat? Du med din begränsade kunskap.

Bibeln uppenbarar vem Gud är till stora delar. Bibeln uppenbarar så mycket att vi kan lära oss att leva i en riktig relation till honom och förstå meningen med livet: att ära och tillbe Gud med våra liv.

Men Gud är så mycket större än så. Gud är mycket större än vad som går att fånga med bokstäver på ett vitt papper. Vi får bara falla ned och tillbe honom och bekänna hans storhet och acceptera att vi inte kan argumentera med Gud på Guds nivå.

Sunday

Stanna! - Job 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under" (Job 37:14 FB)
Elihu fortsätter att tala till Job. Här får Job rådet: lyssna - stanna - ge akt!

Det är ett råd vi också har behov av att ta till oss. Dagarna går, vi är upptagna med allt möjligt, livet bara håller på i full fart.

- Vi behöver tid att lyssna. Lyssna till vad Gud har att säga oss idag.

- Vi behöver stanna upp. I ett högt livstempo kan det vara svårt att stanna upp och bli helt stilla. Men det är viktigt.

- Vi behöver ge akt. Vi behöver ge akt på Herrens storhet och alla hans under.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Ps 46:11)

Saturday

Nöd öppnar örat - Job 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra" (Job 36:15 FB)
Är det så att vi har lättare att höra då vi möter nöd? Ja, jag tror det. Då allt går vår väg, solen skiner och vi har medvind kan vi vara mindre disponerade för att lyssna på Gud.

Kan det vara så att Gud tillåter ett mått av nöd i vårt liv för att få oss att lyssna på honom? Jag menar absolut inte att allt lidande kommer från Gud. Det finns så mycket orättvist, oförklarligt lidande i världen.

Men ändå kan jag tänka mig att Gud ibland tillåter en smula lidande komma över våra liv, för att kunna välsigna oss med att höra hans vägledning för våra liv.

Min bön är att mitt öra ständigt ska vara vänt till Gud så att han inte behöver lära mig lyssna genom lidande. Det gör så ont.