Nyhetsflödet

Tuesday

Salomo började bygga - 2 Krön 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats." (2 Krön 3:1 FB)
Det hade börjat med att Herren uppenbarade sig. Det är ofta så det börjar. Gud ger oss en tanke. Det kan ske då vi är i bön och söker hans vilja. Det kan också ske mitt i vardagslivet på språng mellan det ena eller det andra.

Känner du igen det? Du får en impuls att göra något som kan ha betydelse för Guds rike. En insats som du skulle kunna göra och som skulle kunna vara till välsignelse för andra människor.

Men ofta stannar det där. Det stannar med en god tanke som aldrig förverkligas. Världen skulle se annorlunda ut om fler goda tankar förverkligats. Församlingen/kåren skulle kunna se annorlunda ut om fler tankar förverkligades.

Det är bra att gå och drömma om saker som skulle kunna förverkligas. Salomo hade en dröm om ett Tempel till Gud, men han lät det inte stanna med en dröm: Han började bygga! (vers 1)

Det finns många drömmar kvar som väntar att förverkligas. Gör som Salomo: Sätt igång, börja bygga.

No comments:

Post a Comment