Nyhetsflödet

Monday

Ert arbete skall få sin lön - 2 Krön 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete skall få sin lön" (2 Krön 15:7 FB

Guds Ande kom över Asarja och han fick ett profetiskt budskap till kung Asa. Det var ord av uppmuntran: Herren är med er när ni är med honom. Ni omvände er till Herren och han lät sig finnas av er (fritt efter vers2+4).

Asarja förmedlade också en uppmaning, följt av ett löfte:
-Var starka!
-Låt inte modet falla!
-Ert arbete ska få sin lön!

Gud säger detsamma idag till den som söker Herren. Du kanske tycker att du inte fått se det resultat av ditt arbetet som du hoppades på. Ta emot emot ordet från Gud: "Sök Herren, var stark, låt inte modet falla, ditt arbete ska få sin lön!"

No comments:

Post a Comment