Nyhetsflödet

Tuesday

Sökes! - 2 Krön 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom." (2 Krön 16:7 FB)
Herren söker efter speciella människor. De människor han söker är de som hänger sig åt honom. Är du en av dem?

Hängivelsen för Herren för med sig att Han vill hjälpa dig med sin kraft. Hängivenhet leder till kraft. I ett ljummet andligt liv rinner kraften bort.

Jesus vill ha allt eller inget "Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm" (Upp 3:15).

Jesus vill ha allt eller inget. Han vill att du ska älska honom av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela ditt förstånd (Mat 22:37).

Herren söker efter dessa människor. Är du en av dem?

No comments:

Post a Comment