Nyhetsflödet

Thursday

Herrens härlighet - 2 Krön 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp HERRENS lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova HERREN, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet - då blev huset, HERRENS hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty HERRENS härlighet uppfyllde Guds hus." (2 Krön 5:13-14 FB)
Herrens härlighet fyllde Guds hus på ett så mäktigt sätt att prästerna inte längre kunde göra tjänst. Vilken gudsnärvaro! Den mänskliga tjänsten upphör och Herren tar över.

Kan det vara tvärtom också? Kan det vara så att den mänskliga aktiviteten kan vara så stor i Guds hus så att huset inte uppfylls av Guds härlighet?

Några gånger har jag fått uppleva det. Guds härlighet fyller huset. Ingen vill gå därifrån. Ingen vill göra något som kan dra uppmärksamhet till sig själv.

Guds härlighet är en ljuvlighet bortom det mänskliga.

Nu är det du som är Guds tempel. Låt dig uppfyllas av Guds härlighet. Var medveten om att Guds ande bor i dig. Glöm inte bort det! "Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?" (1 Kor 6:19)

No comments:

Post a Comment