Nyhetsflödet

Thursday

Att överge Herrens undervisning - 2 Krön 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Rehabeams kungamakt hade blivit stärkt och han hade blivit mäktig, övergav han HERRENS undervisning. Så gjorde också hela Israel." (2 Krön 12:1 FB)
I tider av nöd, hot, lidande och fara är det lätt att vända sig till Herren. Det hade Rehabeam gjort. Men då han själv blev mäktigare och han hade blivit stärkt, övergav han Herrens undervisning.

Mönstret går igen. Vi kommer till Herren med våra stora behov och då Herren har lyft oss upp och gett oss fast mark under fötterna händer det gärna:
-bönen som hade varit så intensiv mattas av
-Guds ord som hade varit vår tröst och vårt hopp bleknar
-för att försvara den position vi fått kompromissar vi med Guds ord och överger Herrens undervisning

Det kan ske med oss som individer. För att bli accepterade på arbetsplatsen kanske vi överger Herrens undervisning. Av fruktan för att bli utstötta eller förlöjligade.

Det kan ske med kyrkan. I vår iver att behålla det inflytande kyrkan fått kan den vara villig att kompromissa med Guds ord. Av fruktan att behålla det ekonomiska stöd kyrkan får av individer och samhället kan den vara villig att överge Herrens undervisning på punkt efter punkt.

Men vi är inte kallade till anpassa oss efter den här världen (Rom 12:2). Vi är kallade att genom våra liv förvandla den värld vi lever i till något bättre.


No comments:

Post a Comment