Nyhetsflödet

Tuesday

Vi skördar det vi sår - 2 Krön 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du visar dig god mot detta folk, är vänlig mot dem och talar goda ord till dem, kommer de för alltid att bli dina tjänare." (2 Krön 10:7 FB)
Kung Salomo var död och hela Israel kom till Sikem för att kröna Salomos son, Rehabeam, till kung (vers 1).

Innan kröningen sa Israel: "Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig." (vers 4)

Rehabeam bad om tre dagars betänketid för att ge Israel sitt svar. Han frågade de gamle som hade varit i tjänst hos Salomo och de gav honom rådet att vara god och tala vänligt till folket (vers 7).

De unga rådgivarna däremot, de som var Rehabeams vänner, gav ett annat råd: "Mitt minsta finger är tjockare än min fars midja. Har min far lagt på er ett tungt ok, så skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel."(vers 10-11)

I stället för att vara god mot folket och visa omsorg, lyder Rehabeam de ungas råd att tala hårda ord till folket och att ytterligare lägga bördor på dem. Resultatet blev att riket splittrades. De norra stammarna vände tillbaka till den norra delen av landet och Rehabeam blev endast kung över Juda städer.

Det bästa rådet att följa hade varit de äldstes råd: "Om du visar dig god....kommer de för alltid att bli dina tjänare". Om vi gör gott kommer det att komma gott tillbaka. Om vi gör ont kommer det att komma ont tillbaka.

Paulus uttrycker det så här: "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Du  kanske inte ser det med en gång, men håll ut, fortsätt att göra det som är gott. "Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp" (Gal 6:9)

No comments:

Post a Comment