Nyhetsflödet

Friday

Herren håller vad han lovat - 2 Krön 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN har hållit det löfte han gav, för jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, så som HERREN lovade, och jag har byggt huset åt HERRENS, Israels Guds, namn." (2 Krön 6:10 FB)
Salomo håller tal och ber vid templets invigning. Han återkommer gång på gång till att Herren håller vad han lovat och ber om att Herren också i framtiden ska hålla vad han lovat.

"Välsignad vare HERREN, Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade" (vers 4)
"...så som Herren lovade..." (vers 6)
"...du som håller vad du lovade..." (vers 15)

Gud har inte förändrat sig. Han är densamme. Han håller också idag det han har lovat.

- Han har lovat att var och en som åkallar hans namn ska bli frälst (Apg 2:21)
- Han har lovat att utgjuta sin Ande över alla människor (Apg 2:17)
- Han har lovat att förlåta dina synder (1 Joh 1:9)

Om du tror på hans ord kan hans löften bli verklighet också för dig. Du kan lita på Gud. Du kan ta honom på hans ord. Lyft din blick och ta emot det han har lovat.

No comments:

Post a Comment