Nyhetsflödet

Sunday

Stanna! - Job 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under" (Job 37:14 FB)
Elihu fortsätter att tala till Job. Här får Job rådet: lyssna - stanna - ge akt!

Det är ett råd vi också har behov av att ta till oss. Dagarna går, vi är upptagna med allt möjligt, livet bara håller på i full fart.

- Vi behöver tid att lyssna. Lyssna till vad Gud har att säga oss idag.

- Vi behöver stanna upp. I ett högt livstempo kan det vara svårt att stanna upp och bli helt stilla. Men det är viktigt.

- Vi behöver ge akt. Vi behöver ge akt på Herrens storhet och alla hans under.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Ps 46:11)

No comments:

Post a Comment