Nyhetsflödet

Tuesday

2 Krönikeboken

Minkommentarer till den dagliga bibelläsningen från 2 Krönikeboken

Herrens ord går i uppfyllelse

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)
Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

Profeten Jeremia fick i den förbindelsen ett ord från Herren att fångenskapen skulle vara i sjuttio år.

Herrens ord genom Jeremia uppfylldes. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet!

Ordning och reda i Guds hus - 2 Krön 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)
Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Det kostar inget att starta en egen blogg. Du kan också skriva på befintliga öppna bloggportaler, även om jag tror att det personliga mötet oftast är det bästa sättet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Monday

Guds ord återupptäckt - 2 Krön 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose. 15 Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)
Josia blev den nye kungen och han gjorde det som var rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensade bort avgudarna och och restaurerade Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man hade inte på många år levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josia beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälp folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft genom den Helige Ande och befrielse. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en fin kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

Sunday

Ge akt på Guds ord - 2 Krön 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig. Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.

Saturday

Av hela hjärtat - 2 Krön 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)
Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Antingen-eller. Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38)

Thursday

"Men man skrattade åt dem och hånade dem" - 2 Krön 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem." (2 Krön 30:10 FB)
Kung Hiskia kämpade för att föra folkets hjärtan tillbaka till Herren. Han sände ilbud runt i både Juda och Israel med uppmaningen "Vänd om till Herren" (vers 6), men folket skrattade åt dem och hånade dem.

Men det fanns några i Israel som ödmjukade sig och kom till Jerusalem för att tillbe Herren.

Situationen idag är inte helt olik den på Hiskias tid. Den som går ut och uppmanar människor att vända om uppfattas ofta som mindre vetande och fanatisk, och blir bemött med hån och skratt. Är du beredd att utstå det offret? Det finns många idag som kompromissar med budskapet och gör udden evangeliet harmlös för att slippa mötas av hån och skratt. Vågar du stå rakryggad för Jesus i en kristendomsfientlig omgivning?

Men trots att budbärarna på Hiskias tid möttes av skratt och hån, var det ändå några som ödmjukade sig och kom till Herren. De hade säkerligen aldrig kommit till Herren om det inte funnits budbärare som var beredda att ta emot hån och skratt.

Paulus skriver att budskapet vi predikar är "dårskap för dem som går förlorade" (1 Kor 1:18).

Det gamla väckelsefolket i första hälften av 1900-talet sjöng med glädje: "Dåre för världen, men salig i Gud". De visste vad det kostade att följa Jesus. De var beredda att betala priset. Hur är det med oss idag?

Wednesday

Förbund - 2 Krön 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hiskia var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader David hade gjort." (2 Krön 29:1-2 FB)
Stora delar av 2 Krönikeboken är som att åka berg-och-dalbana. Den ena kungen gör det som inte är rätt i Herrens ögon och landet kommer i svårigheter och folket får lida under förtryck. Därefter kommer en kung som gör det som är rätt i Herrens ögon och folket upplever framgång, välsignelse och befrielse. Sedan kommer en kung....

Kung Hiskia gör vad han kan för att stabilisera landet och vad som finns i folkets hjärtan. Han säger: "Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren" (vers 10).

Då man sluter ett förbund har man bestämt sig. Ett förbund innebär att man avger löften och ingår en pakt med någon.

Hur är det med ditt liv?
-Är ditt liv som en berg-och-dalbana som går upp och ner?
-Är ditt liv med Herren som ett samboförhållande? Du vill leva tillsammans med Herren, men utan någon förpliktelse eller löften.
-Är ditt liv med Herren som ett särboförhållande? Du vill leva ditt eget liv, men vill att Herren ska finnas tillgänglig för dig då du vill?
-Är ditt liv med Herren som ett äktenskap? Du ingår en förpliktigande pakt och avger trohetslöften.

Det var det sista alternativet som Hiskia bestämde sig för. Var finns du? Gud vill att du ska ge honom löften: "Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud!" (Ps 76:12)

Tuesday

Avgudadyrkan - 2 Krön 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i HERRENS ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd." ( 2 Krön 28:1-4 FB)

Ahas vandrade bort från Herrens väg och vände sig till avgudarna. Han offrade till och med sina egna barn för att blidka avgudarna.

Ahas såg senare att det gick väl för arameerna och gick då över till att dyrka deras gudar (vers 23) och stängde igen dörrarna till Herrens hus (vers 24).

Under Ahas regeringstid gick det dåligt. Han blev besegrad och kuvad av den ene efter den andre. Orsaken till att det gick så dåligt kan man också läsa i kapitlet: "Detta skedde därför att de hade övergivit Herren" (vers 6). Detta skedde "därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren" (vers 19).

Ahas var trolös mot Herren och vände kappan efter vinden. Han vände sig till de gudar och tankemönster som för tillfället såg ut att vara de mest framträdande.

Hur är det med församlingen och Guds folk idag? Är vi trofasta mot Herren och hans ord? Eller överger vi det Herren har sagt för att anpassa oss till de tankar som för tillfället verkar mest framträdande?

Herren har inte kallat sitt folk till att anpassa sig efter denna världen. Tvärtom ska vi låta oss bli förvandlade så att vi kan förvandla världen. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2 FB)

Monday

Vandra med fasta steg - 2 Krön 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför HERREN, sin Gud." (2 Krön 27:6 FB)
Jotam blev kung efter Ussia. Det berättas inte så väldigt mycket om Jotam, bara ett litet kapitel med nio verser.

Men ändå får vi veta något om vem Jotam var:
- Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2)
- Han vandrade med fasta steg inför Herren (vers 6)

Gör du och jag det som är rätt i Herrens ögon?
Vandrar vi med fasta steg inför Herren?

Det allra bästa är att vandra med fasta steg inför Herren. Men Gud kan också använda den som inte vandrar med fasta steg, utan vinglar lite. Men det är en mycket besvärligare väg att vandra, och dessutom är den mycket längre än om man inte vinglar.

Alltså, Gud kan använda den som vinglar, men bäst är att vandra med fasta steg inför Herren.

Sunday

"Så länge han sökte Herren..." - 2 Krön 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom." (2 Krön 26:5 FB)
Ussia blev kung i Juda. Det började bra (vers 4), och slutade illa (vers 16). "Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom" (vers 5).

Det vilade en speciell välsignelse över hans liv så länge han sökte Herren. Det finns ett samband mellan välgång och att söka Herren. Miljontals människor har upplevt det. Från att ha levt ett liv i mörker och missbruk, har de mött Herren och fått ett helt annat liv.

Många hundra år efter att dessa ord uttalades om Ussia, säger Jesus detsamma: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33).

Gud har inte förändrats. Idag tvåtusen år senare säger Han detsamma till dig: "Sök först Guds rike..."


Saturday

Gå frimodigt ut i striden - 2 Krön 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig falla för fienden, ty hos Gud finns kraft både att hjälpa och att stjälpa."(2 Krön 25:8 FB)
Kungen i Juda ska gå i krig mot edomiterna. Han hade "300.000 utvalda män, som kunde bruka spjut och sköld" (vers 5). Dessutom lejde han 100.000 stridsmän från Israel.

Men profeten varnade kungen för att ta med stridsmännen från Israel (Nordriket), som hade avfallit från Gud. Det är mycket bättre att lita på Gud än på lejda stridsmän.

På väg ut i striden får kungen med sig uppmaningen "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. (vers 8).

Idag är våra motståndare inte människor av kött och blod, utan ondskans andemakter (Ef 6:12). Vårt uppdrag är att få människor frälsta och rädda dem från förtappelsen (Joh 3:16), men uppmaningen är densamma också idag: "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden".

Thursday

Låt varna er - 2 Krön 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till HERREN, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem." (2 Krön 24:19 FB)
Joas regering började väl (vers 2). Men då Joas rådgivare Jojada dog vände sig folket bort från Gud (vers 18).

Gud sände då profeter till folket för att varna dem, men de lyssnade inte till profeterna.

Står det rätt till i Sverige idag?
Står det rätt till i din församling/kår idag?
Står det rätt till i ditt liv idag?

Jag har naturligtvis inte det fullständiga svaret på dessa frågor, men jag tror att det är riktigt att säga: "Allt står inte rätt till".

Det är inte alltid så populärt att vara profet. Jesus fortsatte profettraditionen och varnade folket och uppmanade dem att vända om för att en dag skulle det vara försent, och att många kommer att mötas vid den stängda dörren av orden "Jag känner er inte" (Matt 25:12).

Profeterna talar också in i vår tid. Kommer det att stå samma sak över vårt liv som det gör i 2 Krön 24: "De lyssnade inte".

"Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 3:22).

Vad kan du göra i bön, ord och handling
-för tillståndet i Sverige?
-för tillståndet i din församling/kår"
-för tillståndet i ditt eget liv?

Wednesday

Har du bestämt dig? - 2 Krön 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)
Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än går (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund.

Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund. Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud.

Tuesday

Gud vakar över sitt ord - 2 Krön 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Josabeat i hemlighet bort Joas, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren" (2 Krön 22:10-11 FB)
Atalja, Ahasjas mor bestämde sig för att döda alla av Davids hus. Hon ville inte ha konkurrenter till tronen.

Men Gud hade långt tidigare sagt till kung David: "Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid." (2 Sam 7:16). Gud vakar över att hans ord går i uppfyllelse.

Då alla kungabarnen skulle dödas fanns det en som blev gömd i sovkammaren. Han var sedan gömd i Guds hus i sex år, hela Ataljas regeringsperiod. Många år senare gömdes Jesus då Herodes beslöt att döda alla gossebarn (Matt 2).

Gud vakar över sitt ord. Du kan lita på Guds ord. Jesus sa: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,  inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18)

Monday

Ett sorgligt kapitel - 2 Krön 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar, utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan." (2 Krön 21:12-13 FB)
Joram blev kung över Juda efter sin far. Han börjar med att döda alla sina bröder, han slutar vandra på Herrens vägar och han förleder folket att följa avgudarna. Detta är ett alltigenom sorgligt kapitel med avfall från Gud.

Idag kanske det inte är så vanligt att vi dödar våra bröder, men desto vanligare är det med de andra två sakerna.

Det är allvarligt att lämna Herren och sluta vandra på hans vägar, men ännu allvarligare är om vi förleder andra människor bort från Herren. Jesus säger i Mark 9:42: "Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet."

Hur lever jag mitt liv? Drar det människor till Gud, eller leder det människor bort från Gud?

Han fick dem att återvända till Herren - 2 Krön 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han for därifrån igen, ut bland folket, från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick dem att återvända till Herren, sina fäders Gud." (2 Krön 19:4 Bibel 2000)
Joshafat gjorde många bra saker. Han hade vänt sitt till att söka Gud (vers 3). Han hade insatt domare och sagt till dem låta fruktan för Gud vägleda dem (vers 7).

Och så hade han lämnat Jerusalem och farit runt i hela landet för att få folket att återvända till Herren.

Vi behöver sådana människor också idag. Människor som ser som sin livsuppgift att föra tillbaka människor till Herren. Du har en sådan uppgift. Finns det någon som du kan hjälpa att hitta tillbaka till Herren?

Saturday

"När de började jubla..." - 2 Krön 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krön 20:12 Bibel 2000)
Moabiterna, Ammoniterna och Meuniterna kom för att angripa Josafat (vers 1). Man gjorde en analys av situationen och kom fram till att man inte hade en chans mot denna överväldigande armé. De var helt enkelt maktlösa (vers 12).

I sin maktlöshet vände de sig till honom som har all makt. De riktade sin blick mot Herren (vers 12).

När det var dags för det stora slaget började de att jubla och lovsjunga (vers 22). Då lovsången började hjälptes fienderna åt att förgöra varandra (vers 22). Då Josafat och hans här kom upp på kullen där de kunde se ut över dalen där striden skulle ha stått, fanns det inga fiender kvar.

Har du upplevt maktlöshet i ditt liv? Kan det vara för dig som det var för Josafat och hans folk "Vi vet inte vad vi ska göra" (vers 12)? Gör som Josafat. Rikta din blick mot Herren.

När de började jubla och prisa Gud, skedde förändringen. Lösningen finns inte i problemen. Lyft din blick och börja prisa Gud för hans makt och storhet. Du kan också få uppleva att när du börjar jubla och prisa Guds, då sker förändringen också i ditt liv!