Nyhetsflödet

Sunday

"Så länge han sökte Herren..." - 2 Krön 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom." (2 Krön 26:5 FB)
Ussia blev kung i Juda. Det började bra (vers 4), och slutade illa (vers 16). "Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom" (vers 5).

Det vilade en speciell välsignelse över hans liv så länge han sökte Herren. Det finns ett samband mellan välgång och att söka Herren. Miljontals människor har upplevt det. Från att ha levt ett liv i mörker och missbruk, har de mött Herren och fått ett helt annat liv.

Många hundra år efter att dessa ord uttalades om Ussia, säger Jesus detsamma: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33).

Gud har inte förändrats. Idag tvåtusen år senare säger Han detsamma till dig: "Sök först Guds rike..."


No comments:

Post a Comment