Nyhetsflödet

Wednesday

Har du bestämt dig? - 2 Krön 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)
Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än går (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund.

Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund. Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud.

No comments:

Post a Comment