Nyhetsflödet

Tuesday

Avgudadyrkan - 2 Krön 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i HERRENS ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd." ( 2 Krön 28:1-4 FB)

Ahas vandrade bort från Herrens väg och vände sig till avgudarna. Han offrade till och med sina egna barn för att blidka avgudarna.

Ahas såg senare att det gick väl för arameerna och gick då över till att dyrka deras gudar (vers 23) och stängde igen dörrarna till Herrens hus (vers 24).

Under Ahas regeringstid gick det dåligt. Han blev besegrad och kuvad av den ene efter den andre. Orsaken till att det gick så dåligt kan man också läsa i kapitlet: "Detta skedde därför att de hade övergivit Herren" (vers 6). Detta skedde "därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren" (vers 19).

Ahas var trolös mot Herren och vände kappan efter vinden. Han vände sig till de gudar och tankemönster som för tillfället såg ut att vara de mest framträdande.

Hur är det med församlingen och Guds folk idag? Är vi trofasta mot Herren och hans ord? Eller överger vi det Herren har sagt för att anpassa oss till de tankar som för tillfället verkar mest framträdande?

Herren har inte kallat sitt folk till att anpassa sig efter denna världen. Tvärtom ska vi låta oss bli förvandlade så att vi kan förvandla världen. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2 FB)

No comments:

Post a Comment