Nyhetsflödet

Sunday

Hör! - Jer 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de lyssnade inte och vände inte örat till utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta."  (Jer 11:8 FB)

Gång på gång möts vi av uppmaningen "hör" i detta kapitel (vers 2, 4, 7, 10). Gud talar ständigt med sitt folk. Men folket verkar inte alls höra vad Gud säger. De följer hellre sina egna tankar (vers 8).

Det är viktigt att lyssna till Guds röst, men det räcker inte med att höra. Herren förväntar sig också att vi ska lyda och göra det som Herren säger till oss (vers 3). "Hör min röst och gör allt som jag har befallt" (vers 4) säger Herren genom profeten.

Vad säger Herren till mig idag? Vad vill Herren att jag ska göra idag?

Ta inte efter hedningarna - Jer 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem." (Jer 10:2 FB)

Guds folk har ofta haft allt för lätt att ta efter de andra folken runt omkring. I stället för att förvandla världen har vi ofta blivit anpassade till världens sätt att tänka och att handla.

Det har till och med gått så långt att kristna kyrkor öppnat för avgudar från främmande religioner. Mycket av New Age tänkandet smyger sig in i kyrkorna.

Här går Jeremia till rätta med tillbedjan av avgudarna bland Guds folk. "Var inte rädd för dem" (vers 5) säger Jeremia därför att "Ingen är som du Herre" (vers 6).

Hur är det med mitt liv? Bidrar det till att förändra världen eller anpassas jag till världen sätt att tänka?

Tuesday

"De har övergivit min undervisning" - Jer 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN svarade: Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan"  (Jer 9:13-14)

Jeremia uttrycker sin besvikelse över folkets ogudaktighet. De ljuger, bedrar, utför illdåd, är trolösa och bedragare (vers 2-4).

Hur kan det gå så illa? Jo, svarar Herren, därför att de har övergivit min undervisning och följt sina egna tankar. Det är där allt avfall börjar. Att inte ta Guds ord på allvar. Att låta mänskliga tankar dominera över Guds ord.

Ormens svekfulla fråga är nu mer aktuell än någonsin: "Skulle Gud ha sagt?"

Monday

Ett avfall utan motstycke - Jer 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg också till dem: Så säger HERREN: Om någon faller reser han sig då inte upp igen och om någon går vilse vänder han då inte om?"  (Jer 8:4  FB)

Herren frågar sig om det inte är naturligt att vända om när man går vilse. Men Guds folk går vilse, men vänder inte om till Herren. Till och med storken vet hur man vänder tillbaka, men Guds folk vill inte vända tillbaka till Herren, utan slår sig till ro och säger "Allt står väl till." (vers 11).

Profeten sörjer då han ser tillståndet hos Guds folk.(vers 18-22).

Vad säger profeten då han ser tillståndet hos Guds folk idag?

Sunday

Lita inte till religiösa ceremonier - Jer 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lita inte på lögnaktigt tal som säger: "Här är HERRENS tempel, HERRENS tempel, HERRENS tempel."  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra"  (Jer 7:4-5 FB)

Jeremia går till rätta med ett folk som litar på de religiösa ceremonierna i stället för att leva ett rättfärdigt liv.

Han säger till folket att de kan äta upp sina brännoffer själva (vers 21), för Herren har inte givit dem något påbud om brännoffer eller slaktoffer på den dag då han förde dem ut ut Egypten (vers 22).Det bud som han har gett oss är att lyssna på hans röst (vers 23).

Många människor litar ocskå idag på yttre ceremonier i stället för att sträva efter ett heligt liv. Många litar på att om de bara utför sakramenten regelbundet så är allt väl. Andra litar på att om jag bara har tio minuters bönestund varje dag så är allt väl.

Men Herren söker en levande relation. Han söker ett folk som söker Honom själv och lyssnar på Hans röst.

Saturday

Allt står inte väl till - Jer 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till."  (Jer 6:14 FB)

Guds folk behöver helas. Vi behöver komma tillbaka till Herren av hela vårt hjärta. Det finns många som är förnöjda med situationen som den är och som inte ser behovet av förändring. Många röster säger att allt är väl.

Men Herren ser längre än till det ytliga. Han längtar efter hjärtan som hänger sig åt Gud.

Många kristna tar okritiskt emot influenser från andra religioner och allt som känns nytt och spännande. Men Herren manar oss att komma tillbaka till rötterna:
"Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." (vers 16)

Men så tillägger Herren:
"Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." (vers 16)

Vad svarar jag?

Sunday

Hårda pannor - Jer 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade omvända sig"  (Jer 5: 3 FB)

Här talar Jeremia om Guds folk. Det är ett folk som säger "Så sant Herren lever" (vers 3), men som ändå ständigt väljer att göra fel.

Jeremia trodde först att det bara var de enkla outbildade som inte tog Herren på allvar, men han upptäcker hur även de stora har vänt sig bort ifrån Herrens väg och hans domslut. (vers 4-5).

Profeterna profeterar som de själva tycker för "Guds ord är inte i dem" (vers 13).

Och det värsta av allt är att folket vill ha det på det sättet (vers 31). De vill inte höra sanningen. De vill inte att profeterna ska tala om för dem hur det egentligen är. De vill ha präster som följer profeternas falska förkunnelse.

Hur är det med oss idag?

Saturday

Blås i hornet - Jer 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)

Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.

Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).

"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6)

Friday

Vi har inte lyssnat till Herrens röst - Jer 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"För vi har syndat mot HERREN, vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till HERRENS, vår Guds, röst."  (Jer 3:35 FB)

Jeremia går till rätt med Guds folks otrohet. De har inte lyssnat till Guds röst. De har vänt sig till andra gudar.

Jeremia får uppmaningen att gå ut och predika omvändelse. Han predikar att folket ska bekänna sin missgärning (vers 13), och att Gud då ska vara dem nådiga (vers 12).

Situationen är inte så annorlunda idag. Kyrkorna välkomnar många gånger andra religioner och ockulta inslag i kyrkans verksamhet. Man kan också säga att Guds folk inte lyssnar till hans röst idag. Man vänder sig bort från Herren.

Uppmaningen till omvändelse är lika aktuell idag. Det gäller oss som kyrka, men det gäller även oss som individer. Att vi på allvar börjar lyssna till Gud och till hans ord.

Thursday

Vart tog hängivenheten vägen? Jer 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår."  (Jer 2:2 FB)

Även detta kapitel börjar med orden "Herrens ord kom till mig." Den här gången fick Jeremia bära fram ett budskap till Guds folk i Jerusalem.

Budskapet handlar om att Guds folk en gång levde i hängivenhet för Herren. De älskade Honom (vers 2) och kunde göra allt för honom. Men nu, frågar Herren, vart har hängivenheten tagit vägen? Det är samma budskap som till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken: "Men det har jag emot dig, att du övergett din första kärlek" (Upp 2:4 FB)

Hur är det i ditt liv? Kan du minnas en hängivenhet som försvunnit? Kan du minnas en kärlek som svalnat? Det finns en väg tillbaka. Omvänd dig är budskapet till Guds folk i Efesos. Och till dig och mig.

Wednesday

Jag lägger mina ord i din mun - Jer 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, jag lägger min ord i din mun" (Jer 1:9 FB)

Jeremia hade en kallelse från Gud. Redan innan Jeremia formades i moderlivet var han kallad av Gud (vers 5). Så är det med varje människa. Ingen människa är en slump. Varje människa har en kallelse från Gud och livets mening är att finna sin kallelse och leva i den.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia (vers 2). Gud talar till oss genom sitt ord och vi kan också säga att Herrens ord kommer till mig, då Gud "talar" till oss på ett speciellt sätt genom sitt ord.

Men Gud ville inte att Jeremia bara skulle ta emot Guds ord. Gud ville att Jeremia också skulle handla på Guds ord.

Gud ville inte att Jeremia bara skulle höra Guds ord i öronen. Gud ville lägga sina ord i Jeremias mun så att Jeremia kunde tala ut Guds ord till folket.

"Stå upp och tala till dem alt vad jag befaller dig" säger Gud till Jeremia i vers 17. Jeremia kanske fruktade för att bära fram Herrens ord, så Herren gav honom löftet: "Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig" (vers 19).

Det är viktigt att vi tar emot Guds ord. Att låta Guds ord "komma till oss." (vers 2). Men det är lika viktigt att handla på ordet. Att göra något med ordet vi har fått ta emot.

Tuesday

Jesaja

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Jesaja

Monday

Frukta Guds ord - Jes 66

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord"  (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många idag har förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.

Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord...

Guds utsträckta händer - Jes 65

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar"  (Jes 65:2 FB)

Guds har sina händer utsträckta mot ett folk som följer sina egna tankar. Det skrev Jesaja många hundra år före Kristus. Jesus uttrycker sig på ungefär samma sätt:
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37)

Idag, flera tusen år senare säger förmodligen Gud samma sak då han ser sina barn som så ofta är upptagna med kristet arbete att de glömmer bort Kristus själv.

Hur svara du idag då Kristus räcker ut sina händer mot dig?

Wednesday

Att vara buren - Jes 63 + 64

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 63
"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar."  (Jes 63:9 FB)

Vi kan uppleva perioder av djup nöd i våra liv. Men då vi ser oss tillbaka kan vi många gånger uppleva att det som vi då upplevde som så stor nöd, egentligen inte var någon verklig nöd eftersom vi hela tiden var burna av hans armar.

Till och med i stunderna av djupaste nöd var vi inte övergivna. Han ansiktes ängel var med oss. Han frälste oss från nöden på grund av sin kärlek och medömkan.

Det kan vara svårt att uppleva det då vi är i den djupaste nöden, men vissheten om hans närvaro och handlande i våra liv hjälper.


Formad av Gud - Jes 64

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 64
"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)

Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig. Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift, din form, som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

Tuesday

Ett nytt namn - Jes 62

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". - (Jes 62:4 FB)

Du ska få ett nytt namn som Herren mun ska bestämma (vers 2). I mötet med Gud får vi lägga ifrån oss alla negativa namn som vi har gett oss själva eller som vi tror att andra människor tänker om oss. Vi får lämna dem bakom och ta emot det namn som Herren tänker för oss.

I kapitlets sista vers läser vi:
"Man skall kalla dem "det heliga folket", "HERRENS återlösta". (vers 12)

Vilka negativa namn vill du lägga ifrån dig idag? Om du lyssnar noga kan du kanske höra Gud uttala det namn som Herrens mun talar om dig.