Nyhetsflödet

Tuesday

På den dagen - Jes 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem." (Jes 19:20 FB)

Den första delen av kapitlet handlar om dom över dem som inte vill tro på Herren (vers 1-17). Den andra delen talar om att väckelsen ska nå många av dem och de ska vända sig till Herren (vers 18-25).

Det finns många löften om förknippade med uttrycket "På den dagen" eller "På den tiden" (vers 18, 19, 21, 24).
På den dagen ska:
-man tala Bibeln språk (vers 18)
-ett altare vara rest åt Herren (vers 19)
-Herren sända en frälsare som befriar folket (vers 20)
-de lära känna Herren (vers 21)
-de avge löften till Herren och infria dem (vers 21)
-Herren bönhöra dem och hela dem (vers 22)
-de tjäna Herren (vers 23)
-ska Herren välsigna dem (vers 25)

No comments:

Post a Comment