Nyhetsflödet

Wednesday

Profetisk varning - Jes 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall de som bor i detta kustland säga: Se, så gick det med dem som var vårt hopp, dem som vi flydde till för att få hjälp och bli räddade undan kungen i Assyrien. Hur skall vi då komma undan?"  (Jes 20:6 FB)

Jesaja ville vara en profetisk varning genom sitt sätt att klä sig (vers 3). Förmodligen ansåg folket att Jesaja var en löjlig figur genom Jesajas sätt att klä sig och hans sätt att vara. Jesaja ville vara en varning till ett folk som inte satte sin lit till Herren utan litade helt och fullt på mänskliga resurser.

Vi som lever idag har också en kallelse att vara en profetisk signal till omvärlden. En omvärld som har slutat att lita på Herren och bara ser till mänskliga reseurser och till sitt eget bästa.

Hur ska vi på bästa sätt kunna vara en profetisk signal i vår tid?

No comments:

Post a Comment