Nyhetsflödet

Saturday

Fridsriket -Jes 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem."  (Jes 11:6 FB)

Här talas det om det kommande fridsriket "Tusenårskriket" där det goda ska råda. Ingen ska göra något ont för landet ska vara fullt av Herrens kunskap (vers 9).

Det föregås av att "telningen" kommer. Ännu en profetia om Jesu tillkommelse.
-Herrens Ande ska vila över honom (vers 2)
-Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan (vers 3)
-Han ska döma med rättfärdighet och rättvisa (vers 4)

Kännetecknande för honom ska vara Rättfärdighet och trofasthet (vers 5).

Vi är inte utlämnade åt slumpen. I mötet med Jesus kommer vi alltid att mötas av rättfärdighet, men också av trofasthet. Han kommer alltid att vara trofast. Vad som än händer.

No comments:

Post a Comment