Nyhetsflödet

Saturday

Att ha ett fäste som håller - Jes 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste" (Jes 7:9 FB)

Om vi inte har något fäste i livet, kommer vi att driva omkring efter varje ny tanke som dyker upp om Gud. Vi kommer att drivas med i den allmänna opinionen efter vad som är politiskt korrekt just då.

Vi måste vara fasta i tron. Tro kommer at att höra Guds ord (Rom 10:17).

Guds ord är det fäste där vår tro måste vara förankrad. Inte i våra känslor eller i vårt förnuft.

Det finns många bra böcker som handlar om Gud. Men den viktigaste är utan tvekan den som Gud själv har medverkat till att skriva. Det är därför den kallas "Guds Ord". Om vi är väl förankrade i Guds ord, då har vi ett fäste som gör att vi kan läsa andra böcker med rätt bedömningsförmåga. Då vet vi vad vi tror. Då har vi ett fäste. Då kan vi vara fasta i tron.

No comments:

Post a Comment