Nyhetsflödet

Tuesday

Ty Gud är med oss - Jes 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Gud är med oss"  (Jes 8:10 FB)

Immanuel betyder "Gud är med oss". Gud är inte mot dig. Gud är inte likgiltig mot dig. Han är för dig.

Det var det profeten Jesaja fick uppleva. Att Gud är en Gud som bryr sig om och att han är för oss. Profeten upplever också Guds närvaro över sitt liv:
"Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg" (vers 11)

En stark hand vakar över oss. Den vill leda oss och beskydda oss från att komma på villovägar. Det är Guds hand.

No comments:

Post a Comment