Nyhetsflödet

Thursday

Ve över förtryckare - Jes 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt"  (Jes 10:1-2 FB)

I inledningen av kapitlet anklagas de som förtrycker de svaga i samhället. Anklagelsen riktas mot de rika och styrande för att de skriver orättfärdiga lagar som gagnar dem själva med förtrycker dem som redan är utsatta.

Flera grupper tas med bland dem som lider: de nödställda, de nertryckta, änkor och faderlösa.

Guds hjärta lider med alla dem som är utsatta och har det svårt. Gud förväntar sig av oss att vi på samma sätt ska värna om de utsatta. Gud varnar förtryckarna. De kommer att få stå till svars för sina gärningar. Det kommer att komma räkenskapsdag, där vi alla ska få stå till svars för våra handlingar.

Men Gud vill egentligen inte tvinga oss att göra det som är rätt. Sådana gärningar är mindre värda. Gud vill att vi ska vilja välja det som är rätt och gott. Gud vill att vi ska värna det svaga. Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i vårt hjärta.

No comments:

Post a Comment