Nyhetsflödet

Sunday

Väktaren - Jes 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty så har HERREN sagt till mig: "Gå och ställ ut en väktare. Han skall meddela vad han ser."  (Jes 21:6 FB)

Vi behöver väktare idag som studerar ordet och lyssnar på den Helige Ande.

Mycket av vår information och våra värderingar kommer från massmedia. De bestämmer vad som är rätt att tycka och många kristna skyndar sig att tycka detsamma. Man försöker till och med vrida och vända på bibelorden så att Gud ska tycka detsamma som det som för tillfället är politiskt korrekt. Det skapar en församling som vänder kappen efter vinden och låter sig ledas dit vinden för tillfället blåser.
Vi behöver idag väktare som lyssnar till den Helige Ande. Väktare som utrannsakar Guds ord för att höra vad Anden säger till församlingen.

No comments:

Post a Comment