Nyhetsflödet

Tuesday

Fiendens list - Jes 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jesaja frågade:  "Vad har de sett i ditt hus?  " Hiskia svarade:  "De har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se."  (Jes 39:4 FB)

Ett sändebud från Babylon kommer till Hiskia med en vänlig hälsning. Hiskia välkomnar dem och visar dem villigt alla rikedomar i sitt hus (vers 2). Jesaja kommer då med en profetia från Herren om att alla Hiskias dyrbarheter och hans efterkommande kommer att föras bort till Babylon, och det skedde senare i den babylonska fångenskapen.

Fienden vill gärna komma in i våra församlingar och i våra liv. Han kommer ofta med sken av att vara vänlig och med uppskattande ordalag. Vi kanske till och med välkomnar honom in i försmlingen eller in i våra liv, och det kan sluta med att han rövar bort allt det goda som vi har i Herren. Bibeln uppmanar oss att vara på vår vakt och avslöja fienden då han försöker ta sig in i våra församlingar och i våra liv.

Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB)

No comments:

Post a Comment