Nyhetsflödet

Wednesday

Ny kraft - Jes 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta."  (Jes 40:29-31 FB)

Efter många kapitel av tillrättavisning i Jesaja kommer ett underbart kapitel fullt av löften.
Herren tröstar sitt folk (vers 1)
Budskap om att vedermödan är slut (vers 2)
Vi uppmanas att bereda vägen och predik (vers 3+8)
Herren för sin hjord i bet so en herde (vers 11)

Kapitlet avslutas med att Herren vill ge den trötte kraft och att den trötte ska få färdas framåt utan att bli trött (vers 31).

Ord har makt att göra något med oss. Vi får ta emot ordet om ny kraft i tro och uppleva hur Herren ger oss kraft till det han kallar oss att göra.

No comments:

Post a Comment