Nyhetsflödet

Thursday

Höra på lärjungasätt - Jes 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." (Jes 50:4 FB)

Vi möts av oerhört många budskap varje dag. Alla budskap är inte goda. Några är till och med destruktiva.

Men Jesus säger att de som tillhör honom har lärt sig att känna igen herdens röst (Joh 10:4). Bland de många rösterna har de lärt sig känna igen Herrens röst.

Herdens röst skapar trygghet och förtröstan: "Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud" (vers 10).

Men att höra på lärjungasätt innebär inte bara att vi hör vad Herren säger. Det innebär också att vi lyder det Herren säger till oss. Om Herren säger till oss att vittna eller att ringa en person, så gör lärjungen det. Den som inte hör på lärjungasätt finner alltid ursäkter för att inte göra det Herren säger.

Vad säger Herren till mig idag?

No comments:

Post a Comment