Nyhetsflödet

Thursday

Ända till er ålderdom...skall jag bära er - Jes 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er." (Jes 46:3 FB)

Det är goda framtidsutsikter för den som har lagt sitt liv i Guds händer. Gud ber oss se oss tillbaka på hur han hittills har burit och räddat oss. Och säger att han även i fortsättningen  ska stödja, bära och rädda oss.

Om du tycker att dina framtidsutsikter ser ut att vara mörka, tag till dig löftet från Herren om att han även i fortsättningen kommer att ta ansvar för allt som vi vågar lägga i hans händer.

No comments:

Post a Comment