Nyhetsflödet

Monday

Frukta Guds ord - Jes 66

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord"  (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många idag har förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.

Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord...

No comments:

Post a Comment