Nyhetsflödet

Wednesday

Att vara buren - Jes 63 + 64

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 63
"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar."  (Jes 63:9 FB)

Vi kan uppleva perioder av djup nöd i våra liv. Men då vi ser oss tillbaka kan vi många gånger uppleva att det som vi då upplevde som så stor nöd, egentligen inte var någon verklig nöd eftersom vi hela tiden var burna av hans armar.

Till och med i stunderna av djupaste nöd var vi inte övergivna. Han ansiktes ängel var med oss. Han frälste oss från nöden på grund av sin kärlek och medömkan.

Det kan vara svårt att uppleva det då vi är i den djupaste nöden, men vissheten om hans närvaro och handlande i våra liv hjälper.


Formad av Gud - Jes 64

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 64
"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)

Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig. Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift, din form, som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

No comments:

Post a Comment