Nyhetsflödet

Sunday

Lita inte till religiösa ceremonier - Jer 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Lita inte på lögnaktigt tal som säger: "Här är HERRENS tempel, HERRENS tempel, HERRENS tempel."  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra"  (Jer 7:4-5 FB)

Jeremia går till rätta med ett folk som litar på de religiösa ceremonierna i stället för att leva ett rättfärdigt liv.

Han säger till folket att de kan äta upp sina brännoffer själva (vers 21), för Herren har inte givit dem något påbud om brännoffer eller slaktoffer på den dag då han förde dem ut ut Egypten (vers 22).Det bud som han har gett oss är att lyssna på hans röst (vers 23).

Många människor litar ocskå idag på yttre ceremonier i stället för att sträva efter ett heligt liv. Många litar på att om de bara utför sakramenten regelbundet så är allt väl. Andra litar på att om jag bara har tio minuters bönestund varje dag så är allt väl.

Men Herren söker en levande relation. Han söker ett folk som söker Honom själv och lyssnar på Hans röst.

No comments:

Post a Comment