Nyhetsflödet

Saturday

Blås i hornet - Jer 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)

Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.

Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).

"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6)

No comments:

Post a Comment