Nyhetsflödet

Sunday

Fara fram som ett Jehu - 2 Kung 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag oljeflaskan och gjut olja på hans huvud och säg: Så säger HERREN: Jag har smort dig till kung över Israel."  (2 Kung 9:3 FB)

Elisa sände en av sina profetlärjungar för att smörja Jesu till kung (vers 1-3). Jehus uppdrag var att rensa ut all avgudsdyrkan i landet.

Jehu gick till verket med noggrannhet och intensitet. Han fick snabbt namnet om sig fara fram i ilfart. Därifrån har vi fått uttrycket att fara "fram som ett Jehu."(vers 20)

Hur ivriga är vi att utrota synd och avgudadyrkan i vårt eget liv? Far vi fram som ett Jehu i vår strävan att bli kvitt synden, eller lever vi i fredlig samexistens med synden i vårt liv?

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss."  (Hebr 12:1)

Saturday

Återför till den rättmätige ägaren - 2 Kung 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och bodde i filisteernas land i sju år. Men när de sju åren hade gått, kom kvinnan tillbaka från filisteernas land. Hon gick för att vädja till kungen om att få tillbaka sitt hus och sin mark"  (2 Kung 8:2-3 FB)

Kvinnan hade fått rådet av Elisa att lämna landet under sju år på grund av att en stor hungersnöd skulle komma över landet (vers 1). Då de sju åren hade gått återvände kvinnan och vädjade hos kungen att få tillbaka sitt hus och sin mark.

Då jag skriver detta bor jag i en lägenhet i ett hus som byggdes av Frälsningsarmén före andra världskriget. Huset inrymmer även en kårlokal och vårt högkvarter. Huset var nästan färdigt då invasionen kom. Under femtio år av sovjetockupation var huset ockuperat av byggarbetarfacket. Då Lettland åter blev fritt runt 1990 gick en frälsningssoldat upp till inrikesministeriet och krävde tillbaka huset för Frälsningsarmén.

Både kvinnan i 2 Kungaboken 8 och frälsningssoldaten i Riga återkrävde egendom till den rättmätige ägaren.

Bibeln säger att "hela världen ligger i den Ondes våld" (1 Joh 5:19). Vi får återföra, befria, kräva tillbaka det som är ockuperat av den Onde till den rättmätige ägaren. Först och främst vårt eget liv. Sedan är vi kallade att befria och återföra människor och samhällen till den rättmätige ägaren Jesus Kristus. Vi får återvinna det som gått fölorat.
Thursday

Fruktan leder oss fel - 2 Kung 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. Och de hade övergivit lägret sådant det stod och flytt för att rädda sina liv."  (2 kung 7:7 FB)

Detta kapitel visar oss hur fruktan för det vi tror ska hända driver oss i en destruktiv riktning.

Arameerna belägrade Israeliterna. På natten hade Arameerna hört ett fruktansvärt dån som lät som dånet av vagnar och hästar. De trodde då att israeliterna hade lejt en främmande armé för att överfalla dem. Arameerna flydde då hals över huvud för sina liv och lämnade allt de hade haft med sig kvar i lägret (vers 6-7).

Israeliterna inne i staden höll på att svälta ihjäl och blev svagare och svagare för varje dag. De vågade inte gå ut ur staden för att de trodde att arameerna fanns i lägret beredda att döda dem. De visste inte att lägret var tomt. De var på väg att dö därför att de var rädda för något som inte fanns där!

Låter du ditt liv styras av fruktan för det du inte sett? Ett liv styrt av fruktan kan vara mycket destruktivt och skapa mycket andlig och själslig ångest. Låt inte ditt liv styras av fruktan, utan låt det i stället styras av förtröstan. Förtröstan på Gud.

Wednesday

Det finns mer - 2 Kung 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem."Och Elisa bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa." (2 Kung 6:16-17 FB)

Den arameiske kungen förde krig mot Israel. Vad än den arameiske kungen planerade visste Israels folk om det på förhand så att han inte kunde förverkliga sina planer. Den arameiske kungen trodde först att det måste finnas en spion som talade om för israeliterna vad han tänkte göra. Men en av kungens tjänare talade om för kungen hur det förhöll sig i verkligheten: "Då svarade en av hans tjänare: Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." (vers 12)

Den arameiske kungen gjorde då vad han kunde för att finna Elisa och döda honom.  Kungen fick reda på att Elisa befann sig i Dotan. Under natten sände han dit en stor här som omringade staden. Då Elisas tjänare vaknade på morgonen och gick ut ur huset såg han att hela området runt staden var fyllt av en fiendehär. Tjänare utbrister till Elisa: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" (vers 15)

Men Elisa såg en verklighet som tjänaren inte sett. Elisa ber Gud att öppna tjänarens ögon så att han ser att det fanns mer i situationen än tjänaren först trodde.

Vi har också så lätt att fastna i den bild av verkligheten som vi ser. Men det finns mer! Det finns också en andlig verklighet. Vi får också be Herren att han öppnar våra ögon så att vi ser det som Gud ser. Om vi bara ser problem och omöjligheter får vi be Gud att han visar oss vad Han ser. Gud ser allt i ett annat perspektiv. Det finns möjligheter som du ännu inte sett. Gud öppna våra ögon! Det finns mer!

Tuesday

Felaktiga förväntningar - 2 Kung 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: "Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan." (2 Kung 5:11 FB)

Naaman var den arameiske kungens högste befälhavare. Han var en modig stridsman men spetälsk (vers 1).

En tjänsteflicka som hade rövats bort från Israel under ett tidigare strövtåg berättade att det fanns en profet i Samaria som kunde befria Naaman från spetälskan (vers 2).

Naaman gav sig då iväg med mängder av gåvor till Elisa. Elisa sände då bud till Naaman att han skulle doppa sig sju gånger i Jordan och att han därmed skulle bli fri från sin spetälska. Naaman blev då arg och vände tillbaka i vrede (vers 11-12). Naaman hade räknat med att Gud skulle möta honom på ett speciellt sätt och då Elisa föreslog ett annat sätt kunde Naaman inte ta emot det. Naaman sa "Jag trodde att han skulle..." (vers 11).

Till slut övertalades Naaman av sina tjänare att göra som Elisa sagt, och han blev frisk (vers 14).

Naaman var nära att missa mötet med Gud för att han på förhand hade bestämt sig för hur Gud skulle möta honom.

Kan det vara så att vi begränsar Guds verk i och genom våra liv därför att vi förväntar oss att Gud ska verka på ett speciellt sätt? Är vi öppna för att Gud ska få verka i våra liv på det sätt han önskar och inte bara på det sätt vi förväntar?

Var beredd. Gud kanske vill överraska även dig idag!

Monday

Ett tomt kärl - 2 Kung 4Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Då sade han: Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta på det.” (2 Kung 4:3-4 FB)

En kvinna var i svårigheter. Hennes man hade dött och kvinnan blev lämnad ensam kvar med sina söner. Fordringsägarna krävde henne på pengar.  I sin förtvivlan talar hon med Elisa och säger att det enda hon har kvar är en flaska olja (vers 2).

Kvinnan gjorde som Elisa bad henne göra (vers 3-4). Hon började hälla från sin enda flaska i de tomma kärlen och så länge det fanns ett kärl kvar tog oljan inte slut, men då det inte längre fanns ett tomt kärl stannade oljeflödet (vers 6).

Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Den helige Ande fyller varje tomt kärl. Förutsättningen för att den Helige Ande kan fylla en människa är att det finns en plats att fylla. 

Förutsättningen för att Jesus kan fylla oss med den Helige Ande är att vi kommer till Gud med vår tomhet, längtan och törst.  Jesu sa: ”Om någon törstar kom till mig och drick” (Joh 7:37)

Saturday

"Hos honom är Herrens ord" - 2 Kung 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Josafat sade: "Hos honom är HERRENS ord." Israels kung och Josafat och Edoms kung gick då ner till honom"  (2 Kung 3:12 FB)

Moab gjorde uppror mot Israel (vers 5). Israels, Edoms och Juda kungar gick då till strid mot Moabs kung. Innan striden ville de tre kungarna fråga Gud. De frågar varandra om det inte finns någon Guds profet bland dem. Då nämnde en av tjänarna att Elisa fanns med dem. Då Josafat, Juda kung, hörde att Elisa var där sa han: "Hos honom är Herrens ord".

Det finns säkert många idag som lever i existentiellt mörker och som verkligen skulle vilja komma i en nära relation till Gud. Det finns säkert de som frågar om det inte finns någon tillgänglig som lever nära Herren och som kan visa dem vägen fram till tron på Gud.

Om ditt namn nämns, säger man då "Hos honom/henne finns Herrens ord", eller "Hos honom/henne finns kan man verkligen uppleva Guds närvaro"? Det finns behov av sådana människor här på jorden. Vill du vara en av dem?

Friday

En fallen mantel - 2 Kung 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand" (2 Kung 2:13 FB)

Elisa fick bevittna Elias himmelsfärd (vers 11-12). Då Elias hade försvunnit upp i skyn i en vagn av eld (vers 11) fanns bara Elias fallna mantel kvar.

Elisa tog då upp Elias fallna mantel och fortsatte hans tjänst.

Det kanske finns en fallen mantel för dig att ta upp efter någon Herrens tjänare som flyttat hem till Herren.
- En fallen mantel efter en förebedjare
- En fallen mantel efter en själavinnare
- En fallen mantel efter en omsorgsmänniska

Är du beredd att ta upp manteln som är ämnad för dig?

Thursday

Att vända sig till andra gudar - 2 Kung 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ahasja föll ner genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han efter sändebud och sade till dem: "Gå och fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."  (2 Kung 1:2 FB)

Ahasja var kung i Israel. Men då han ville fråga hur det skulle gå med honom i framtiden vände han sig inte till Israels Gud. Han sände i stället budbärare till en annan Gud, Baal-Sebub.

Varför vände han sig inte till Israels Gud? Han kanske hade erfarenheten att då han frågade Gud fick han inte de svar han ville ha. Han ville kanske ha positiva svar, men då han frågade Gud fick han bara veta sanningen, och sanningen kanske inte alltid var lika positiv som kungen förväntat. Han kanske tänkte sig att Baal-Sebub hade svar som bättre motsvarade hans förhoppningar.

Idag kan vi möta liknande inställningar. Det finns människor som anser att om inte Gud gör som jag tycker han borde göra, så finner jag mig en annan Gud. Om inte Gud har samma uppfattningar som jag har, skaffar jag mig en annan Gud. Om inte Gud är sådan som jag tycker att han borde vara, får han inte längre vara min Gud.

Men det hjälpte inte kung Ahasja att försöka fråga andra gudar. Guds budskap nådde ändå fram till honom och det Gud sa visade sig vara sant.

Det hjälper inte att vi försöker skapa oss en bild av gud som vi tycker han borde vara. Vår självproducerade bild av gud kan aldrig hjälpa oss eller frälsa oss. Gud finns på riktigt och vad han har sagt i sitt ord kommer att till slut att gälla.

Wednesday

Första Kungaboken

Kommentarer från den dagliga bibelläsningen av Första Kungaboken

En öppning i rustningen - 1 Kung 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur hären, för jag är sårad."  (1 Kung 22:34 FB)

Israels kung gick ut i krig fastän profeten Mika hade varnat honom att göra så. För säkerhets skull gick Israels kung ut i kriget förklädd för att ingen skulle kunna se att det var han som var kungen (vers 30). På det sättet trodde kungen att han skulle bli mindre utsatt i striden.

Men en pil som sköts iväg på måfå träffade en liten öppning i kungens rustning och kungen dog.

Vi uppmanas att ta på oss "Guds hela vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef.6:11).

Har du några oskyddade öppningar i din rustning? Har du några dolda synder där djävulens pilar kan träffa dig? Har du kompromissat med sanningen och därmed öppnat en blotta i din rustning? Vari består öppningarna i din rustning?

I Guds hela rustning i Efesierbrevet finns det skydd för våra tankar, sanningen håller samman rustningen och en beredvillighet att gå Herrens ärenden.

Tuesday

Förödande ha-begär - 1 Kung 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter hände följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel vid sidan om det palats som tillhörde Ahab, kungen i Samaria. Ahab talade med Nabot och sade: "Ge mig din vingård. Jag vill göra den till en köksträdgård åt mig, eftersom den ligger så nära mitt hus."  (1 Kung 21:1-2 FB)

Ahab var kung och hade ett stort palats och allt han kunde önska sig. Men hans granne Nabot hade en vingård som kungen gärna ville ha. Nabot ville inte ge bort sitt fädernearv och det gjorde kungen förtvivlad. Kungen hade allt, men kunde inte tåla att någon annan hade det han ville ha.

Det hela slutar med att Nabot blir mördad och att kungen tar över Nabots vingård.

Ha-begär och avundsjuka att någon annan har något som är bättre än det jag har är förödande. Det kan fördunkla hela livet.

Frälsningsarméns Hemförbund har länge haft ett motto som hjälper oss motarbeta avundsjuka och ha-begär. Det är en väg till förnöjsamhet om någon kommer ihåg vad det ordet betyder. Det kan vara bra att läsa även för oss som inte är med i Hemförbundet:

 ”Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod,orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal. Nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud”

Monday

Sluta förbund med fienden - 1 Kung 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ben-Hadad sade till honom: "De städer som min far tog från din far skall jag lämna tillbaka, och du skall för din räkning få inrätta handelskvarter i Damaskus, så som min far fick göra i Samaria." Ahab svarade: "Låt oss ingå ett förbund så skall jag ge dig fri." Och han slöt ett förbund med honom och gav honom fri."  (1 Kung 20:34 FB)

Ben-Hadad hade två år i rad anfallit Israel med en överlägsen här för att förgöra Israel. Båda gångerna hade Ahab och Israel blivit räddade genom Guds hjälp.

Nu hade Ahab med Israels folk besegrat fienden. Fienden som såg sig besegrad erbjöd sig att ingå förbund med Israel och Ahab gick med på det.

Vi lever i ett andligt krig mot fienden, synden. Vi kanske har blivit besegrade flera gånger. Andra gånger kanske vi med Guds hjälp lyckats övervinna frestelserna. Fienden vill gärna få oss att sluta ett förbund med honom, att få oss att kompromissa med synden. Kristna kan överge sin kallelse och leva i en kompromisslösning med synden.

Då Jesus frestades i öknen, erbjöds han en behagligare kompromisslösning av djävulen (Luk 4), men vägrade kompromissa.

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." (Hebr 12:1)


Saturday

Ensam - 1 kung 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv."  (1 Kung 19:10)

Elia hade varit i stark andlig konfrontation. Han hade genom ett mäktigt ingripande från Gud visat folket vem som verkligen var Gud.

Utmattad efter den andliga konfrontationen känner sig Elia trött, övergiven och ensam. Gud visar på olika sätt sin omsorg om honom och försäkrar Elia att han inte är ensam: "Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." (vers 18).

Du kanske också har stått upp för Jesus i något sammanhang och fått tjäna Gud i en andlig konfrontation. Idag kan det till exempel hända att du blivit verbalt avrättat i bloggvärlden efter att ha stått upp för Jesus. Det är inte en ovanlig reaktion att efter en sådan konfrontation känna sig utmattad, trött och övergiven.

Var lugn, du är inte ensam. Acceptera att du är trött just nu. Herren kommer att bekräfta sin närvaro och sin omsorg om dig. Dessutom borde någon av de "7000" höra av sig till dig och bekräfta att de står tillsammans med dig i detta.

Du kanske är en av de tysta "7000" som idag borde höra av dig till den som står utsatt i frontlinjen och som just nu behöver höra att du finns med honom eller henne.

Friday

Halta på båda sidor - 1 Kung 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom."  (1 Kung 18:21 FB)

Kapitlet handlar om uppgörelsen på Karmel mellan Elia och Baalsprofeterna.

Problemet var inte att folket hade slutat tro på Gud. De trodde på Gud, men de dyrkade också andra gudar. Nu var det dags att bestämma sig predikade Elia. Man kan inte halta på bägge sidor. Man måste välja mellan Baal och Gud.

Kan det vara så att många kristna haltar på båda sidor idag? Man vill gärna tro på Gud och vara med i församlingen, men en stor del av vår tillbedjan står till makt, pengar och ett "världsligt" liv. Det är dags att bestämma sig!

Elia ordnade mötet mellan Baal och Gud och den gud som svarade med eld var den rätta guden (vers 24).

Baalsprofeterna misslyckades trots ihärdiga försök. Då det blev Elias tur gjorde han det så svårt som möjligt och hällde vatten på altaret och på offret. Men Gud sände elden på offret och folket fick se vem som verkligen var Gud.

Även om de yttre förutsättningarna saknades för att det skulle komma eld på Elias altare, fanns den enda nödvändiga förutsättningen. Det fanns ett offer på altaret.

Vill du uppleva Guds eld och kraft över ditt liv? Vad har du lagt på altaret? Då vi överlåter oss själva helt och fullt till Gud finns förutsättningen för att elden ska falla även över vårt liv.

Guds överflöd - 1 Kung 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden."  (1 Kung 17:14 FB)

Det var hungersnöd i landet och änkan hade bara ett mål mat kvar att leva av för sig själv och sin son. Därefter väntade bara väntan på döden i brist på mat (vers 12).

Då ber profeten Elia att hon ska tillaga måltiden med det sista hon hade av mjöl och olja och ge det till honom i stället för att äta det själv.

Det enda änkan hade var lite mjöl och olja samt ett löfte från Gud. Men hon litade mer på löftet från än på sina sinande resurser. I stället för att hålla fast det lilla hon hade gav hon det i tro på Guds löfte.

Resultatet blev att hon inte behövde sakna mat under två år mitt under en svår hungersnöd. Gud belönade hennes tro med sitt överflöd.

Hur ofta håller vi inte fast på det som är vårt eget? Våra tillgångar, vår tid och vår bekvämlighet i stället för att ge villigt till Gud.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:33-34)

Thursday

Ondskans eller det godas spiral - 1 Kung 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför HERREN, mer än någon av dem som hade varit före honom"  (1 Kung 16:30 FB)

Ondskan kan ibland verka som en tilltagande spiral av ondska. Någon gör det som är ont och en annan hämnas. Ondskan kan också inspirera andra att göra det som är ont.

Så är det i detta kapitel. Kungen före Ahab var Ahabs far Omri. Om honom kan man läsa: "Men Omri gjorde det som var ont inför HERREN. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom." (vers 25)

Omri hade slagit världsrekord i ondska. Men Ahab överträffade till och med sin far då det gäller ondska (vers 30-33).

Det måste finnas möjlighet att ha en motsatt spiral. Att överträffa varandra i det som är gott. "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:10).

Vilka spår lämnar jag efter mig?

Tuesday

Ett hängivet hjärta - 1 Kung 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Asas hjärta var hängivet Herren, så länge han levde" (1 Kung 15:14)

Det är många kungar som passerar revy i Första Kungaboken. De allra flesta får en negativt omnämnande. De syndade, vände sig bort från Herren och dyrkade andra gudar. Men ibland glimmar det till bland släktregistren. Så är det med Asa.

Asa hade ett hängivet hjärta så länge han levde. Inte bara fram till pensioneringen eller så länge han var i aktiv tjänst, men så länge han levde.

Jag vill vara som Asa. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Jag slog till och med upp i en synonymordbok vad det egentligen betyder att vara hängiven. Här är resultatet: entusiastisk, engagerad; varmt tillgiven, trogen, kärleksfull, självuppoffrande.

Då jag läser synonymerna så bekräftas bara vad jag tänkte. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Vad vill du?

Saturday

Avgudar - 1 Kung 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du har gjort mer ont än alla som har varit före dig. Du har gjort andra gudar åt dig, ja, gjutna avgudabilder för att väcka min vrede, och du har kastat mig bakom din rygg."  (1 Kung 14:9 FB)

Kapitlet handlar om Jerobeam i Nordriket (Israel) och Rehabeam i Sydriket (Juda). Bägge kungarna hade samma problem. De lät göra avgudar av alla slag som tog platsen som bara Herren skulle ha.

Jerobeam tillverkade andra gjutna avgudabilder (vers 9) och Rehabeam byggde offerhöjder och reste aseror och införde manlig tempelprostitution (vers 23-24).

Problemet var att de lät sig influeras av den omkringliggande världen i stället för att influera omgivningen och vända den till Herren. "Man tog efter de avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn" (vers 24).

Vilka är våra avgudar idag som frestar oss att inte följa Herren helhjärtat? Herren har kallat ett folk som ska vara annorlunda i vår tid. Ett folk som inte följer med och anpassar sig till ´världen´ omkring, utan i stället omvänder människornas hjärtan till att älska Gud.

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2)