Nyhetsflödet

Monday

Bygga tillsammans - 1 Kung 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ge nu order om att man hugger cedrar på Libanon åt mig. Mina tjänare skall arbeta tillsammans med dina."  (1 Kung 5:6 FB)

Salomo skulle bygga Guds Tempel. Salomo hade all vishet och alla ekonomiska resurser att bygga Guds Tempel. Dessutom hade han 80.000 man som högg sten, 70.000 man som bar bördor, 30.000 man som högg trä och 3.300 arbetsledare (verserna 13, 15 och 16).

Men trots alla Salomos resurser sökte han hjälp och samarbete med Hiram, kungen i Tyrus. Guds Tempel bygger man inte ensam.

Idag bygger vi Guds Rike på jorden. Även om vi är begåvade och har många resurser, bygger vi inte Guds Rike själva. Det är vi tillsammans, Kristi kropp, som ska bygga Guds rike. Det behagar Gud då vi i ödmjukhet söker varandras hjälp. Det behagar Gud då vi inser att vi bara är en del av Kristi kropp och att vi behöver de andra delarna för att bygga Guds Rike på jorden. En isolerad led på ett finger kan inte göra allt själv.

Bed Herren visa dig som är din uppgift. Engagera dina "med-lemmar" i Kristi kropp att be och arbeta tillsammans med dig för att fullgöra det Herren har förberett för er.

No comments:

Post a Comment