Nyhetsflödet

Saturday

Vishet - 1 Kung 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycken kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand."  (1 Kung 4:29 FB)

Salomo hade bett Gud om vishet - och fick det. Han fick en vishet som översteg hans egen. Det var Gud som "gav Salomo vishet"(vers 29).

I Nya Testamentet finns det löfte om att också jag ska få vishet om jag ber till Gud om det: "Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den."  (Jak 1:5)

Det behagar Gud att vi frimodigt ber honom om det vi behöver. Gud uppskattade speciellt att Salomos bön inte handlade om rikedom eller berömmelse, utan om utrustning för att kunna fullgöra sin gudagivna tjänst.

Kan du uppleva att din tjänst för Gud är övermäktig? Kan du uppleva att du inte har de förutsättningar som behövs för att utföra den tjänst Gud ber dig att utföra?

Gör som Salomo. Tala med Gud om saken. Ha tillit att Han ska ge dig allt du behöver för att utföra den tjänst han bett dig att utföra.

No comments:

Post a Comment