Nyhetsflödet

Monday

Davids synd, och min - 2 Sam 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan de hade farit genom hela landet, kom de efter nio månader och tjugo dagar hem till Jerusalem. Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen: I Israel fanns 800.000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och Juda män var 500.000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket, och han sade till HERREN: "Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt."  (2 Sam 24:8-10 FB)

Vad var det för fel med att räkna folket? Är folkräkning en synd? Nej, jag tror inte att det är synd att räkna folket, men problemet ligger djupare än så. Gud ser inte bara till det vi gör, han ser till vårt hjärta.

David hade äntligen kommit till makten som kung i Jerusalem genom många svårigheter. I allt hade David haft en orubblig tillit till Gud och Guds omsorg om honom. David som talat så varmt om en odelad tillit till Gud, börjar nu flytta över tilliten till sin militära makt. Istället för att lita på Gud, sätter han sin lit till hur stor hans armé är. David hade bytt fokus. Det var det som var synden. Det var inte själva handlingen, men hjärtats inställning som ledde till handlingen.

Var finns ditt hjärta? Sätter du din tillit till Gud, eller litar du mer på människor, pengar och andra tillgångar? Gud vill se att ditt hjärta är vänt till Honom.....Sök först Guds rike.....älska Herren av hela ditt hjärta.

No comments:

Post a Comment