Nyhetsflödet

Monday

Guds tempel - 1 Kung 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra månaden, började han bygga huset åt HERREN"  (1 Kung 6:1 FB)

Salomo bygger Guds tempel. Templet var det synliga uttrycket för Guds närvaro på jorden. I Templet förhärligades Gud själv. Templet var platsen där Gud bodde.

Idag bor Gud inte längre i tempel av sten, trä och guld. Gud har flyttat. Han bor i människor. Varje kristen är Guds tempel. Paulus skriver till korintierna: "Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?" (1 Kor 3:16).

Varje kristen är platsen där Guds närvaro manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kärlek manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kraft manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds helighet manifesteras.

Korintierna hade tydligen glömt bort vem de var och vilket uppdrag de hade eftersom Paulus fick påminna dem om det. Behöver vi också bli påminda om vilka vi är?

No comments:

Post a Comment