Nyhetsflödet

Wednesday

Herrens härlighet - 1 Kung 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes HERRENS hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Ty HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus."  (1 Kung 8:10-11 FB)

Då de mänskliga ansträngningarna var över, då folket hade gjort sitt vid tempelbyggandet. Då fylldes Templet av Guds härlighet på ett så mäktigt sätt att prästerna inte längre kunde göra tjänst.

Ofta kommer vi inte längre än de mänskliga ansträngningarna. Och ibland kanske vi är så upptagna av vår egen prestation att vi inte märker, eller ens frågar, efter Herrens närvaro. Vissa gånger kan vi vara så imponerade över andra människors framträdanden, så att det fångar hela vår uppmärksamhet.

Men, ibland kan vi få uppleva det. Kanske i avslutningen av en gudstjänst. Alla medverkande har gjort sitt. Alla sånger är färdigsjungna. Alla ord som ska sägas är sagda. Några kanske gått fram till botbänken, Andra bara står där i tillbedjan. Ingenting händer.....och Guds härlighet fyller templet. Ingen vill gå hem. Ingen tittar längre på klockan. Det är---GUDS HÄRLIGHET SOM FYLLER TEMPLET.

No comments:

Post a Comment