Nyhetsflödet

Thursday

Att vända sig till andra gudar - 2 Kung 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ahasja föll ner genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han efter sändebud och sade till dem: "Gå och fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."  (2 Kung 1:2 FB)

Ahasja var kung i Israel. Men då han ville fråga hur det skulle gå med honom i framtiden vände han sig inte till Israels Gud. Han sände i stället budbärare till en annan Gud, Baal-Sebub.

Varför vände han sig inte till Israels Gud? Han kanske hade erfarenheten att då han frågade Gud fick han inte de svar han ville ha. Han ville kanske ha positiva svar, men då han frågade Gud fick han bara veta sanningen, och sanningen kanske inte alltid var lika positiv som kungen förväntat. Han kanske tänkte sig att Baal-Sebub hade svar som bättre motsvarade hans förhoppningar.

Idag kan vi möta liknande inställningar. Det finns människor som anser att om inte Gud gör som jag tycker han borde göra, så finner jag mig en annan Gud. Om inte Gud har samma uppfattningar som jag har, skaffar jag mig en annan Gud. Om inte Gud är sådan som jag tycker att han borde vara, får han inte längre vara min Gud.

Men det hjälpte inte kung Ahasja att försöka fråga andra gudar. Guds budskap nådde ändå fram till honom och det Gud sa visade sig vara sant.

Det hjälper inte att vi försöker skapa oss en bild av gud som vi tycker han borde vara. Vår självproducerade bild av gud kan aldrig hjälpa oss eller frälsa oss. Gud finns på riktigt och vad han har sagt i sitt ord kommer att till slut att gälla.

No comments:

Post a Comment