Nyhetsflödet

Wednesday

En öppning i rustningen - 1 Kung 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur hären, för jag är sårad."  (1 Kung 22:34 FB)

Israels kung gick ut i krig fastän profeten Mika hade varnat honom att göra så. För säkerhets skull gick Israels kung ut i kriget förklädd för att ingen skulle kunna se att det var han som var kungen (vers 30). På det sättet trodde kungen att han skulle bli mindre utsatt i striden.

Men en pil som sköts iväg på måfå träffade en liten öppning i kungens rustning och kungen dog.

Vi uppmanas att ta på oss "Guds hela vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef.6:11).

Har du några oskyddade öppningar i din rustning? Har du några dolda synder där djävulens pilar kan träffa dig? Har du kompromissat med sanningen och därmed öppnat en blotta i din rustning? Vari består öppningarna i din rustning?

I Guds hela rustning i Efesierbrevet finns det skydd för våra tankar, sanningen håller samman rustningen och en beredvillighet att gå Herrens ärenden.

No comments:

Post a Comment