Nyhetsflödet

Tuesday

Förödande ha-begär - 1 Kung 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter hände följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel vid sidan om det palats som tillhörde Ahab, kungen i Samaria. Ahab talade med Nabot och sade: "Ge mig din vingård. Jag vill göra den till en köksträdgård åt mig, eftersom den ligger så nära mitt hus."  (1 Kung 21:1-2 FB)

Ahab var kung och hade ett stort palats och allt han kunde önska sig. Men hans granne Nabot hade en vingård som kungen gärna ville ha. Nabot ville inte ge bort sitt fädernearv och det gjorde kungen förtvivlad. Kungen hade allt, men kunde inte tåla att någon annan hade det han ville ha.

Det hela slutar med att Nabot blir mördad och att kungen tar över Nabots vingård.

Ha-begär och avundsjuka att någon annan har något som är bättre än det jag har är förödande. Det kan fördunkla hela livet.

Frälsningsarméns Hemförbund har länge haft ett motto som hjälper oss motarbeta avundsjuka och ha-begär. Det är en väg till förnöjsamhet om någon kommer ihåg vad det ordet betyder. Det kan vara bra att läsa även för oss som inte är med i Hemförbundet:

 ”Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod,orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal. Nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud”

No comments:

Post a Comment