Nyhetsflödet

Friday

Halta på båda sidor - 1 Kung 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom."  (1 Kung 18:21 FB)

Kapitlet handlar om uppgörelsen på Karmel mellan Elia och Baalsprofeterna.

Problemet var inte att folket hade slutat tro på Gud. De trodde på Gud, men de dyrkade också andra gudar. Nu var det dags att bestämma sig predikade Elia. Man kan inte halta på bägge sidor. Man måste välja mellan Baal och Gud.

Kan det vara så att många kristna haltar på båda sidor idag? Man vill gärna tro på Gud och vara med i församlingen, men en stor del av vår tillbedjan står till makt, pengar och ett "världsligt" liv. Det är dags att bestämma sig!

Elia ordnade mötet mellan Baal och Gud och den gud som svarade med eld var den rätta guden (vers 24).

Baalsprofeterna misslyckades trots ihärdiga försök. Då det blev Elias tur gjorde han det så svårt som möjligt och hällde vatten på altaret och på offret. Men Gud sände elden på offret och folket fick se vem som verkligen var Gud.

Även om de yttre förutsättningarna saknades för att det skulle komma eld på Elias altare, fanns den enda nödvändiga förutsättningen. Det fanns ett offer på altaret.

Vill du uppleva Guds eld och kraft över ditt liv? Vad har du lagt på altaret? Då vi överlåter oss själva helt och fullt till Gud finns förutsättningen för att elden ska falla även över vårt liv.

No comments:

Post a Comment