Nyhetsflödet

Thursday

Ondskans eller det godas spiral - 1 Kung 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför HERREN, mer än någon av dem som hade varit före honom"  (1 Kung 16:30 FB)

Ondskan kan ibland verka som en tilltagande spiral av ondska. Någon gör det som är ont och en annan hämnas. Ondskan kan också inspirera andra att göra det som är ont.

Så är det i detta kapitel. Kungen före Ahab var Ahabs far Omri. Om honom kan man läsa: "Men Omri gjorde det som var ont inför HERREN. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom." (vers 25)

Omri hade slagit världsrekord i ondska. Men Ahab överträffade till och med sin far då det gäller ondska (vers 30-33).

Det måste finnas möjlighet att ha en motsatt spiral. Att överträffa varandra i det som är gott. "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:10).

Vilka spår lämnar jag efter mig?

No comments:

Post a Comment