Nyhetsflödet

Thursday

Fruktan leder oss fel - 2 Kung 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. Och de hade övergivit lägret sådant det stod och flytt för att rädda sina liv."  (2 kung 7:7 FB)

Detta kapitel visar oss hur fruktan för det vi tror ska hända driver oss i en destruktiv riktning.

Arameerna belägrade Israeliterna. På natten hade Arameerna hört ett fruktansvärt dån som lät som dånet av vagnar och hästar. De trodde då att israeliterna hade lejt en främmande armé för att överfalla dem. Arameerna flydde då hals över huvud för sina liv och lämnade allt de hade haft med sig kvar i lägret (vers 6-7).

Israeliterna inne i staden höll på att svälta ihjäl och blev svagare och svagare för varje dag. De vågade inte gå ut ur staden för att de trodde att arameerna fanns i lägret beredda att döda dem. De visste inte att lägret var tomt. De var på väg att dö därför att de var rädda för något som inte fanns där!

Låter du ditt liv styras av fruktan för det du inte sett? Ett liv styrt av fruktan kan vara mycket destruktivt och skapa mycket andlig och själslig ångest. Låt inte ditt liv styras av fruktan, utan låt det i stället styras av förtröstan. Förtröstan på Gud.

No comments:

Post a Comment