Nyhetsflödet

Saturday

Avgudar - 1 Kung 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du har gjort mer ont än alla som har varit före dig. Du har gjort andra gudar åt dig, ja, gjutna avgudabilder för att väcka min vrede, och du har kastat mig bakom din rygg."  (1 Kung 14:9 FB)

Kapitlet handlar om Jerobeam i Nordriket (Israel) och Rehabeam i Sydriket (Juda). Bägge kungarna hade samma problem. De lät göra avgudar av alla slag som tog platsen som bara Herren skulle ha.

Jerobeam tillverkade andra gjutna avgudabilder (vers 9) och Rehabeam byggde offerhöjder och reste aseror och införde manlig tempelprostitution (vers 23-24).

Problemet var att de lät sig influeras av den omkringliggande världen i stället för att influera omgivningen och vända den till Herren. "Man tog efter de avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn" (vers 24).

Vilka är våra avgudar idag som frestar oss att inte följa Herren helhjärtat? Herren har kallat ett folk som ska vara annorlunda i vår tid. Ett folk som inte följer med och anpassar sig till ´världen´ omkring, utan i stället omvänder människornas hjärtan till att älska Gud.

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2)

No comments:

Post a Comment