Nyhetsflödet

Friday

Bedragen - 1 Kung 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till honom: "Jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: För honom tillbaka med dig hem och ge honom bröd att äta och vatten att dricka." Men han ljög för honom."  (1 Kung 13:18 FB)

Gudsmannen hade varit utsänd på Guds befallning (vers 1). Han hade hört Guds befallning och hade utfört sitt uppdrag.

Gud hade talat till honom och sagt: "Ty genom sitt ord har HERREN sagt till mig: Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit." (vers 17)

Men fastän gudsmannen hade hört Guds ord, blev han bedragen av en "helig" man som påstod att han hade hört något helt annat från Gud. Men han ljög och gudsmannen lät sig luras och bedras.

Många människor har låtit sig bedras av "heliga" människor som påstår att de har fått en ny uppenbarelse som sätter Guds ord ur spel.

Då vi hör någon säga att han eller hon har fått ett budskap från Herren är vi skyldiga att pröva budskapet. Det första vi ska pröva det mot är Guds ord. Om det inte stämmer med Guds ord kan vi vara säkra på att budskapet inte är riktigt.

Paulus varnar starkt för dessa människor som predikar ett "annat evangelium" och som skapar förvirring hos Guds folk (Gal 1:6-8)

No comments:

Post a Comment