Nyhetsflödet

Saturday

Segersång - 2 Sam 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David sjöng till HERREN denna sång, när HERREN hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare"  (2 Sam 22:1-3 FB)

David ser sig tillbaka. Han har gått igenom många prövningar och ser hur Gud beskyddat honom och väglett honom igenom alla svårigheter.

Då han ser sig tillbaka brister han ut i en lovsång. Han ser till och med att Gud varit med i de mörkaste stunder "Herren gör mitt mörker ljust" (vers 29).

Gör på samma sätt du också. Se dig tillbaka. Se hur Herren har varit med dig också i ditt mörker. Se hur Gud har beskyddat dig och väglett dig i livet. Då du ser det får du också bryta ut i lovsång.

No comments:

Post a Comment